Partnerzy portalu

Via Carpatia: ponowny wybór oferty na odcinek drogi ekspresowej S19

Opublikowano: 30-06-2022 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ponownie wybrała najlepszą ofertę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości około 16 km między Kockiem a Lubartowem. W wyniku odwołania zmienił się wykonawca.


Budowa drogi. Fot. ilustr. panoramix777/Adobe Stock Budowa drogi. Fot. ilustr. panoramix777/Adobe Stock
 • Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty przesunął wybór wykonawcy o ponad cztery miesiące
 • Odcinek S19 zostanie w 70% poprowadzony nowym śladem w terenach rolnych
 • Powstaną węzeł Firlej oraz dwa miejsca obsługi podróżnych

W ogłoszonym w 2021 r. przetargu wpłynęło dziewięć ofert:

 • konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores – 390 mln zł,
 • Strabag – 393 mln zł,
 • Budimex – 410 mln zł
 • Mota-Engil Central Europe – 414,8 mln zł,
 • konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción – 415,2 mln zł,
 • konsorcjum Unibep (lider), Budrex oraz Value Engineering – 422 mln zł,
 • Polaqua – 426 mln zł,
 • konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones – 436 mln zł,
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR – 461 mln zł.

Podczas analizy brano pod uwagę cenę (60%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30%) i termin realizacji kontraktu (10%).


Skuteczne odwołanie do KIO

18 lutego 2022 r. GDDKiA wybrała jako najkorzystniejszą propozycję spółki Strabag. Jednak od tej decyzji odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) konsorcjum firm Rubau Polska i Poltores, których ofertę odrzucono. Skarga została uwzględniona.

W związku z wyrokiem unieważniono zarówno ofertę najkorzystniejszą, jak i odrzucenie propozycji konsorcjum. Spółka Rubau złożyła wyjaśnienia dotyczące jej treści, pod koniec kwietnia. W efekcie 28 czerwca Dyrekcja wskazała spółki Rubau Polska i Poltores jako generalnego wykonawcę, który zrealizuje zadanie za około 390 mln zł.

Ponownie oferenci mogą w ciągu 10 dni złożyć odwołania. Jeśli tak się nie stanie dokumentacja przetargowa zostanie skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i zapewnienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania dojdzie jeszcze w tym roku do podpisania kontraktu.

Mapa S19 Kock–Lubartów. Źródło: GDDKiA Mapa S19 Kock–Lubartów. Źródło: GDDKiA

Trasa przez grunty rolne

Odcinek drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ do węzła Lubartów o długości 15,8 km będzie w 70% przebiegał nowym śladem, przede wszystkim gruntami rolnymi. Na około 3 km początkowego fragmentu trasa zostanie poprowadzona korytarzem drogi krajowej nr 19.

Na wysokości jeziora Kunów zostanie wybudowany węzeł Firlej. Za nim szosa ominie miasto i jezioro Firlej oraz okoliczne lasy. Dalej zostanie poprowadzona równolegle do DK19. Przed Lubartowem powstaną miejsca obsługi podróżnych MOP Mieczysławka i MOP Wola Lisowska.

W trakcie robót powstaną m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Przeczytaj także: Wybrano ofertę na budowę odcinka S19. Czy będą odwołania?

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!