• Nowy szlak połączy linie kolejowe nr 131 oraz 181
  • Zelektryfikowany szlak jednotorowy będzie liczyć około 28 km
  • Szacowana wartość przedsięwzięcia przekracza 580 mln zł

Pięć przystanków na trasie

Planowany szlak połączy linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) ze szlakiem nr 181 (Wieluń). W ten sposób oba miasta zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe – podróże mają trwać około 1 godz. 40 min. Szacowana wartość przedsięwzięcia przekracza 580 mln zł.

Powstanie zelektryfikowany szlak jednotorowy o długości około 28 km. Zaplanowano budowę pięciu przystanków kolejowych – Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice.


34 inwestycje do realizacji

W programie Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 projekty inwestycji w infrastrukturę kolejową. Zgłosiły je samorządy 11 województw – trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim.

Wybrane przedsięwzięcia dotyczą miast powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub wymagają one usprawnienia. Według PKP PLK, około 1,5 mln osób zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Wybrane projekty dotyczą:

  • rewitalizacji linii na łączną długość około 315 km – 10,
  • odbudowy lub rozbudowy linii o sumarycznej długości 516 km – 14
  • budowy nowych linii (189 km) – 7
  • projekty dokumentacyjne dla 183 km linii kolejowych – 3.

Ponad 13 mld zł na budowę linii kolejowych

Program Kolej Plus ma być realizowany do 2028 r. Jego wartość wynosi 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a mniej więcej 2 mld zł z jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy ubiegające się o inwestycje musiały zapewnić współfinansowanie na poziomie minimum 15% kosztów kwalifikowalnych i, w pewnych wypadkach, kosztów niekwalifikowalnych. Wymagano też deklaracji organizatora przewozów dla połączenia o zapewnieniu przynajmniej czterech par pociągów przez co najmniej pięć lat. Ostatnim warunkiem jest podpisanie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK.

Przeczytaj także: Zakończono prace na liniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego