Partnerzy portalu

Lubelskie. Ważny krok do budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego

Opublikowano: 04-07-2024 Źródło: GDDKiA

Burmistrz Janowa Lubelskiego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 74. Zapisano w niej warunki i rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko.


Janów Lubelski. Fot. GDDKiA Janów Lubelski. Fot. GDDKiA

Wniosek o DŚU złożono w marcu 2022 r. Po ponad dwóch latach decyzję wydano po przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Znajdują się w niej zapisy m.in. o lokalizacji, parametrach zabezpieczeń akustycznych, przejściach dla zwierząt, urządzeniach ochrony wód, nasadzeniach zieleni czy zakresie nadzoru przyrodniczego.

Podczas prac przygotowawczych analizowano cztery warianty przebiegu obwodnicy. Dwa omijające miasto od północy w okolicach strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Biała. Kolejne dwa otaczały Janów Lubelski od południa, przechodząc przez Lasy Janowskie, obszary chronione Natura 2000 oraz okolice zalewu.

Wybrano jeden z wariantów północnych. Obwodnica stanie się przedłużeniem łącznika od starej DK19 do węzła Janów Lubelski Północ na drodze ekspresowej S19. Po 9 km włączy się do DK74 na początku przebudowywanego odcinka tej drogi.

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Wydanie DŚU pozwala na dokończenie projektowania – uszczegółowienia rozwiązań przyjętych na jego wcześniejszym etapie, w tym określenia wytycznych dla projektu budowlanego. Później dojdzie do przetargu na jego opracowanie. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ogłoszone będzie postępowanie na budowę obwodnicy Janowa Lubelskiego. Prace mają zakończyć się w 2030 r.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 obejmuje siedem inwestycji w woj. lubelskim. Pięć z nich powstanie w ciągu DK74. Poza drogą obwodową Janowa Lubelskiego są to obejścia Dzwoli (w budowie), Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie 40 km). Pozostałe to drogi omijające Łęczną (DK82) i Łuków (DK63/76).

Przeczytaj także: Elektrownia jądrowa. Ważny wniosek dotyczący budowy drogi

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia