Partnerzy portalu

CIPP od A do Z: wiedza, praktyka, odbiór prac renowacyjnych

Opublikowano: 09-01-2020 Źródło: inzynieria.com

Technologia CIPP (ang. Cured In Place Pipe) to jedno z najpopularniejszych obecnie na świecie rozwiązań do odnowy rurociągów. Branża nie ustaje w wysiłkach pogłębiania swojej wiedzy i wymiany doświadczeń: platformą, która im w tym pomaga, jest m.in. coroczna Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. W tym roku spotkanie to odbyło się w Poznaniu.


IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu". Fot. Quality Studio

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania metodą CIPP na całym świecie, a szczególna dynamika towarzyszy rozwojowi w obszarze instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV. Obserwując tendencje rynkowe, można stwierdzić, że w najbliższym czasie producenci będą kładli coraz większy nacisk na wzrost średnic rękawów oraz na minimalizowanie grubości ich ścianek. Inwestorzy, którzy mają już bogate doświadczenie z renowacją przewodów kanalizacyjnych, coraz częściej będą sięgać po tę metodę również przy renowacji wodociągów. Rynek wykonawczy i producenci z roku na rok potwierdzają, że za ilością realizowanych prac idzie także jakość wykonania, co wynika z bogatego doświadczenia oraz bazowania na coraz lepszym sprzęcie i materiałach.

Wszystkie sygnały z rynku sprawiają, że zainteresowanie metodą CIPP będzie nadal rosło, a to wymaga szerokiej dyskusji i aktualizowania wiedzy, dlatego Wydawnictwo INŻYNIERIA już po raz czwarty zorganizowało konferencję poświęconą renowacji przewodów z wykorzystaniem rękawów utwardzanych na miejscu. 

W trakcie wspomnianej konferencji zorganizowane zostały też warsztaty, podczas których technologia CIPP omówiona została od podstaw, w formule ABC, przez dwóch ekspertów z Politechniki Wrocławskiej: dr. inż. Tomasza Abla oraz dr. inż. Bogdana Przybyłę.

dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska, IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska, IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio

W programie znalazł się m.in. krótki rys historyczny obejmujący powstanie i rozwój metody czy aktualne normy z nią związane. Omówione zostały także m.in. takie zagadnienia, jak: budowa rękawów czy rodzaje żywic, stosowanych do ich nasączania. Wskazane zostały też podstawowe wytyczne – takie, jak sposób selekcji przewodów, które mogą być poddane tego typu renowacji, wymiarowanie wykładzin oraz metody utwardzania nasączonych rękawów. Na koniec pojawił się również temat odbioru technicznego prac przeprowadzonych z wykorzystaniem CIPP.

dr inż. Tomasz Abel. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu dr inż. Tomasz Abel. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

W trakcie warsztatów ich uczestnicy brali udział w teście interaktywnym w oparciu o platformę Akademia Inżynierii. Poza tym już podczas Konferencji poprzez tę platformę można było np. zadawać pytania prelegentom, czy wziąć udział w quizie na żywo z możliwością głosowania.

Test interaktywny w oparciu o Akademię Inżynierii. Warsztaty „ABC technologii CIPP” w ramach IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Test interaktywny w oparciu o Akademię Inżynierii. Warsztaty „ABC technologii CIPP” w ramach IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Rynek CIPP ma się coraz lepiej

Coroczna konferencja poświęcona jest wyłącznie metodzie CIPP. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, na które w tym roku zarejestrowało się ponad 210 uczestników. Do Poznania przybyli przedstawiciele inwestorów (głównie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych), wykonawców, projektantów, producentów i dostawców sprzętu oraz materiałów, a także środowisk naukowych, ośrodków badawczych i wszystkich zainteresowanych renowacją przewodów z wykorzystaniem rękawów utwardzanych na miejscu.

Paweł Kośmider, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu Paweł Kośmider, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

Technologia CIPP cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno w Polsce, jak i w Europie, a nawet na całym świecie. Rosną zarówno średnice instalowanych rękawów, jak i liczba instalacji, zmieniają się technologie utwardzania, cały czas ulepszamy wprowadzane rozwiązania. Cieszymy się z tego trendu, potwierdza on też, iż decyzja o organizacji spotkania dotyczącego wyłącznie tej technologii była trafna – powiedział podczas otwarcia Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu Rolanda W. Wańka z IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, który przedstawił wyniki 15 lat badań jakości rękawów CIPP.

Roland W. Waniek, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu Roland W. Waniek, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

Stoimy na początku kolejnego dziesięciolecia – powiedział Waniek. Będę starał się pokazać, jak zmieniały się wykładziny w ciągu ostatnich 15 lat. Technologia CIPP, która jest niezwykle ważna dla branży renowacyjnej, na pewno będzie się też zmieniać dalej i w ciągu kolejnych 15, 20 lat znacząco się zmieni.

15 lat prowadzenia badań daje wymierny efekt, można przekazać jasny komunikat inwestorom: technologia CIPP się sprawdza i jest godna zaufania. Ponadto można zagwarantować jakość tego typu renowacji pod warunkiem, iż jakość ta będzie kontrolowana. Charakterystyczną cechą raportów IKT jest też transparentność wyników badań – podsumował.

dr inż Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu dr inż Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

Kolejną jednostką badawczą, która zaprezentowała efekty przeprowadzanych przez siebie analiz, było Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o., reprezentowane przez dr. inż. Dariusza Zwierzchowskiego. Tematem tego wystąpienia był przegląd rodzimego rynku CIPP.  Jak podkreślił Zwierzchowski, cieszy, iż popularność tego typu badań na rynku rynku polskim rośnie – w ciągu dwóch lat liczba badanych próbek zwiększyła się wielokrotnie.

W dalszej części obrad specjaliści poruszyli wiele problemów technicznych, takich, jak stosowanie technologii CIPP w przepustach infrastruktury komunikacyjnej czy renowacja wykładzinami CIPP przewodów ciśnieniowych. W programie znalazł się też wykład Dariusza Ziembińskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński&Partnerzy, który opowiedział o możliwościach nabywania zaawansowanych technologii w zamówieniach publicznych, właśnie na przykładzie renowacji rurociągów z wykorzystaniem metody CIPP. Jak się okazuje, nowe regulacje wprowadzają wiele korzystnych zmian, zarówno z perspektywy zamawiających, jak i producentów, a także wykonawców.

W kolejnej sesji dyskusje toczyły się nad takimi tematami, jak wymagania odnośnie do wykładzin CIPP oraz zasadność ich stosowania, żywice poliestrowe, projektowanie rękawów, wykorzystanie metod bezwykopowych do redukcji kosztów społecznych związanych z odnową sieci podziemnych. Mowa była też o rozwiązaniu zwanym CIPP City Liner, rękawach do renowacji wodociągów czy polimerach, które można stosować przy dużych średnicach przewodów i wysokich ciśnieniach.

O doświadczeniach spółek miejskich w stosowaniu metod bezwykopowych i eksploatacji przewodów sieci wod-kan opowiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan z Krakowa, Lublina i Poznania.

W trakcie obrad przeprowadzono też dwie gorące dyskusje, w których udział wzięli nie tylko prelegenci, ale również uczestnicy.

Wytyczne są potrzebne

IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

Kolejnego dnia przedstawione i przedyskutowane zostały prace ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB) nad zbiorem wytycznych dotyczących odbioru robót realizowanych z wykorzystaniem technologii CIPP. W przeprowadzonym badaniu ankietowym większość osób oceniło tę inicjatywę dobrze, wykazując zainteresowanie tematyką i współpracą oraz doceniając możliwość wzięcia udziału w tak szerokiej dyskusji nad problemem dotyczącym całej branży.

Zgodnie z założeniem PSTB, branża powinna mieć wpływ na finalny kształt przygotowywanego dokumentu, dlatego mówiono o tym właśnie w trakcie spotkania w Poznaniu. Wytyczne służą temu, żeby wszystkie strony procesu inwestycyjnego wiedziały, jakie elementy i w jakim momencie trzeba wykonać, jakie warunki powinny być spełnione. Tego typu dokumenty uporządkowują rynek. Taki jest ich cel. CIPP to przecież w Polsce stosunkowo nowa technologia. Wszyscy mamy uwagi, wszyscy powinniśmy być zainteresowani ich wspólnym stworzeniem – powiedział na wstępie dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor UZ.

Potwierdzeniem zainteresowania powstającymi wytycznymi była dyskusja podjęta podczas panelu. Chyba w całym budownictwie nie ma tak niepewnych albo mało zdefiniowanych zagrożeń, z jakimi my się borykamy. Jeśli będziemy mieć wytyczne, z całą pewnością wszystkim to pomoże – i zamawiającym i wykonawcom. Przecież również badania mogą być elementem rozwoju firmy, wskazywania na to, gdzie jesteśmy za słabi. Nie przesadzajmy jednak w wymaganiach, jeszcze jesteśmy na dorobku, co nie oznacza, że mielibyśmy robić coś nie do końca dobrze – stwierdził Mariusz Iwanejko (BLEJKAN S.A.). Wytyczne są pewnego rodzaju podkładem, znalezieniem grupy potrzebnych norm, wybrania z nich konkretnych metod badawczych. Rozpoznanie tego, co robimy i jak będzie to kontrolowane, jest bardzo ważne – zaznaczył dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska).

Zebrane w trakcie konferencji uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy, a te uznane za zasadne będą uwzględnione w wytycznych. Próbny tekst wytycznych zostanie przedstawiony na internetowej stronie PSTB.

Serdecznie dziękując uczestnikom za przybycie i aktywny udział, dziękujemy też wszystkim prelegentom, patronom, partnerom, sponsorom i pozostałym osobom zaangażowanym w organizację konferencji.

Kolejna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 13–15 stycznia 2021. Do zobaczenia!

 

ABC technologii CIPP – warsztaty

ABC technologii CIPP, IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu ABC technologii CIPP, IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

Badania laboratoryjne wykładzin CIPP w Polsce

dr inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o., IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio dr inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o., IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio

Zakup zaawansowanych technologii a ustawa Prawo zamówień publicznych 

Dariusz Ziembiński z Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński&Partnerzy, „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio Dariusz Ziembiński z Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński&Partnerzy, „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio

CIPP: jakie muszą być rękawy do renowacji wodociągów?

Michał Andrzejewski, Gamm-Bud sp. z o.o., IV Konferencja Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu. Fot. Quality Studio Michał Andrzejewski, Gamm-Bud sp. z o.o., IV Konferencja Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu. Fot. Quality Studio

CPK – nowy obszar zastosowania metody CIPP?

Dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. UZ. IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio Dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. UZ. IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio

CIPP: kanały trzeba czyścić, ale pod odpowiednim ciśnieniem

Anna Danek, Aquanet S.A. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu Anna Danek, Aquanet S.A. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu

CIPP: powstające wytyczne uporządkują rynek

Sesja robocza. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Sesja robocza. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Przeczytaj także: CIPP „bije” kolejne rekordy. III Konferencja CIPP Technology Days

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia