• W poprzednim roku przeprowadzono prace związane ze wzmocnieniem wiaduktów w Bydgoszczy
  • Zaproponowane zostaną dwa warianty nowego obiektu mostowego
  • Wartość kontraktu to niemal 2,5 mln zł

Sąsiadujące ze sobą Wiadukty Warszawskie są elementem ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Zbudowano je w 1973 r. Pierwszy ma 430 m, a drugi 436 m długości (do tego po 23 przęsła). Do ich budowy wykorzystano prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się  jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. Wiadukty już kilkanaście lat temu były poddane remontowi, co pozwoliło przywrócić funkcjonalność, jednak pozostałe elementy przez kolejne lata ulegały degradacji. Z tego powodu w poprzednim roku przeprowadzono prace związane ze wzmocnieniem obu obiektów. Posłużyło do tego osiem podpór – każda składa się z czterech żelbetowych słupów zakończonych głowicami z teflonowym łożyskowaniem ślizgowym.


Założono, zgodnie z ekspertyzą, że takie rozwiązanie będzie funkcjonować maksymalnie 10 lat. Do tego czasu w miejscu starych wiaduktów stanąć ma nowa przeprawa, dostosowana do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.

Bydgoszcz planuje dużą inwestycję

W ramach prac projektowych zaproponowane zostaną dwa warianty nowego obiektu mostowego. W obu przypadkach projektant ma założyć m.in. po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (w jednym wariancie: BUS-pas jako trzeci pas). Warianty muszą uwzględniać obecnie funkcjonującą w tym miejscu i planowaną infrastrukturę kolejową.

Jeden z pomysłów polega na tym, że środkowe przęsło nie będzie posiadać podpory nad terenem kolejowym. Służbom miejskim ma to ułatwić bieżące utrzymanie nowej przeprawy drogowej, a kolejarzom swobodne prowadzenie robót torowych.

Wykonawca dokumentacji dotyczącej wiaduktów przygotuje także projekt węzła Wschodniego, którego przebudowa ma być dostosowana do nowego obiektu mostowego. Cała dokumentacja powinna być gotowa za około 18 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi niemal 2,5 mln zł.

Przeczytaj także: Awaria w Bydgoszczy. Uszkodzony nasyp przy moście. Nowe informacje