Szyb głębiono metodą mrożeniową. Piwnicę i fundamenty wieży szybowej wykonano na początku 1982 r., a w połowie tego roku rozpoczęto aktywne mrożenie do głębokości ok. 780 m. Ówczesne plany budowy kopalni K-2 w Stefanowie przewidywały zabudowę w tarczy szybu dwóch skipów o nośności 20 ton każdy i docelową jego głębokość - 1025 m. W trakcie głębienia szybu korzystano z doświadczeń uzyskanych przy drążeniu bliźniaczego szybu 2.2 oddalonego od szybu 2.1 o 100 m. W szybie 2.1 na dłuższych odcinkach zastosowano wstępną podatną obudowę panelową, dzięki czemu uniknięto spękań ostatecznej wewnętrznej obudowy betonowej. Tendencja pękania obudowy betonowej spowodowana była zjawiskiem pęcznienia skał kredowych w procesie ich zamrażania.

Pomimo wielu doświadczeń nie uniknięto awarii, która miała miejsce w lutym 1989 roku. W wyniku wdarcia się kurzawki przy maksymalnym dopływie 9 m sześc. na minutę, szyb został zatopiony, a poziom zasypu z piasku z kurzawki sięgnął poziomu około 800 m. Zaistniałą awarię jednak usunięto i po ponad 27 latach od momentu rozpoczęcia głębienia szyb pogłębiono od poziomu 990 i osiągnięto jego docelową i obecnie zaplanowaną głębokość, tj. około 1097 m.

Zakończenie głębienia szybu 2.1 było również końcowym etapem realizacji umowy zawartej z wykonawcą. Realizacja dalszych prac wymagała więc zawarcia nowego kontraktu obejmującego etap zbrojenia szybu. Ogłoszony został nowy przetarg prowadzony w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca, którym ponownie zostało Konsorcjum PRS „Wschód" w Lublinie i PBSz-Kopex w Bytomiu. W dniu 12 stycznia 2009 r. przekazano szyb 2.1 wykonawcy robót w celu zrealizowania umowy na wykonanie i zabudowę ostatecznego zbrojenia. Obecne plany budowy tego szybu zakładają przedsięwzięcia bardziej ambitne, aniżeli przed laty. W szybie 2.1 mają być zabudowane 2 skipy o nośności ok. 40 ton każdy. Prace związane z zabudową w szybie ostatecznego zbrojenia dla prowadzenia skipów rozpoczęto od przebudowy urządzeń z okresu pogłębiania. W lutym planowana jest zabudowa pierwszych powtarzalnych elementów zbrojenia, jak dźwigary i prowadniki.