Cztery miesiące trwały, zakończone w maju prace montażowe urządzenia TBM o srednicy tarczy 10m. Części uzyte do przygotowania maszyny pochodziły z USA, Chin, a także Indii. High Performance Robbins Double Shields rozpoczęło prace wiertnicze w czerwcu i ma do pokonania 19,2 km. Warunki geologiczne określone w sondowaniach przewidują  trudno zwiercalne skały (kwarcyty i łupki) o wytrzymałości na jednoosiowe sciskanie pomiędzy 90 a 225MPa.
Tunel będzie wykonany w ramach projektu infrastrukturalnego Pula Subbaiah Veligonda dla Hindustan Construction Company. 

Dwia inne 10m urzadzenia Robbinsa zostaną wykorzystane do wywiercenia 43km tuneli w ramch projektu AMR majacego zapewnic transfer wody do celów nawadniania.
Wszystkie tunele powinny zosta oddane do uzytku do końca 2014 roku. Infreastruktura będzie przygotowana do transportu 240m3 wody na sekundę i dystrybucji jej do sieci 5 kanałów obejmujących swoim zasięgiem obszar 1400 km2.