Trasa kolejowa wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji z Malmö do Göteborg jest jedną z najważniejszych arterii w kraju tak dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Podczas jej rozbudowy tzw. wąskim gardłem okazało się pasmo górskie na południe Bastad.

Ze względu na geologię projekt Hallandsås zajmuje wysoką pozycję na liście przedsięwzięć tunelowych wykonywanych w bardzo złożonych i różnorodnych warunkach gruntowych. Dodatkowo wykonawca i producent maszyny tunelowej musiał zmierzyć się z bardzo wysokim ciśnieniem wody gruntowej – ponad 10 bar na znacznej części trasy. Wcześniejsze próby przekroczenia masywu nie powiodły się, był on niepokonany, a dodatkowo podczas budowy należało brać pod uwagę bardzo rygorystyczne wymogi w zakresie ochrony środowiska. Ostatecznie zdecydowano się na zaangażowanie do najtrudniejszej części projektu maszyny TBM (Multi-mode TBM, Ø 10 530 mm), którą wyprodukowała niemiecka firma Herrenknecht AG. Pracowała ona na dwóch bliźniaczych odcinkach o długości 5,5 km. Całkowita długość tunelu to 8,7 km. Producent opracował takie urządzenie, które było dostosowane do działania w ekstremalnych warunkach.

Za realizację tunelu kolejowego Hallandsås odpowiada szwedzko-francuskie konsorcjum firm Skanska i Vinci. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2005 r. Oddanie tunelu do użytku planowane jest na rok 2015.

Wybrane dane projektu:

Lokalizacja: Förslöv, Szwecja

Przeznaczenie: linia kolejowa

Długość tunelu drążonego za pomocą urządzenia Multi-mode TBM S-246 o średnicy 10 530 mm: I – 5480 m, II – 5445 m 

Geologia: gnejs, amfibolit, diabaz.