Polska: tunel drogowy w Świnoujściu

Połączenie wyspy Uznam z Polską. Sixense odpowiadało za monitoring geotechniczny i geodezyjny. Najważniejszy odcinek to drążenie maszyną TBM Wyspiarka (13,4 m typu Slurry TBM), ale wykorzystano także metodę cut&cover, czyli podstropową.

Zakres geodezyjny opierał się na ręcznych oraz automatycznych pomiarach osiadania gruntu. System Cyclops kontrolował przemieszczenia gruntu 3D, a wszelkie dane gromadził Geoscope. Monitoring geotechniczny opierał się na czujnikach do pomiaru przemieszczeń poziomych i pionowych gruntu, a także poziomu wód gruntowych oraz ciśnienia porowego w gruncie.

Wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska powiedziała, że przeprowadzony monitoring przekonuje ją jeszcze bardziej, iż tunel w Świnoujściu jest zbudowany bardzo dobrze i bezpiecznie. Za inwestycję odpowiadali: PORR Gmbh, PORR Polska oraz Gulermak Polska.  

Polska: tunel drogowy pod dnem Martwej Wisły w Gdańsku

Tunel drążony potężną maszyną TBM z tarczą Damroka (12,6 m), największą w tamtym czasie w Polsce. Sixense zajmowało się monitoringiem geotechnicznym. Dane były przesyłane w sposób ciągły na platformę Geoscope.

Polska: tunel średnicowy w Łodzi

Pierwszy tunel kolejowy (7,5 km) w Polsce drążony maszyną TBM (8,8 i 13 m).  
W zakresie monitoringu geodezyjnego Sixense zastosowało zautomatyzowaną tachimetrię z ponad 2000 pryzmatami optycznymi na całej trasie tunelu do pomiaru przemieszczeń 3D. Monitorowano także wpływ drgań na konstrukcję oraz ludzi, a także osiadania obiektów na powierzchni gruntu. Platformę webGIS Geoscope użyto do akwizycji, analizy oraz przesyłania danych. Z kolei monitoring geotechniczny ma na celu pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych gruntu, poziomu wód gruntowych oraz pomiaru ciśnienia porowego w gruncie.

UK: Crossrail i tunel kolejowy High Speed 2

Crossrail to 42 km tuneli drążonych w zabytkowym centrum Londynu, gdzie Sixense wykonywało monitoring w pełnym zakresie. Zastosowano kompleksową automatykę, włącznie z monitoringiem satelitarnym Atlas, który służy do detekcji osiadań pionowych gruntu. W tym samym czasie pracowało ponad 200 zrobotyzowanych tachimetrów do pomiaru przemieszczeń 3D!

High Speed 2 to ponad 100 km odcinków tunelowych, które umożliwią szybkie połączenie kolejowe pomiędzy Londynem, a Birmingham (docelowo Leeds) o prędkości maks. 360 km/h. Sixense odpowiada za monitoring większości odcinków w zakresie geotechnicznym, geodezyjnym, środowiskowym i satelitarnym. Analogiczną kolej planuje CPK, dzięki czemu Kolej Dużych Prędkości połączy największe ośrodki miejskie w Polsce.

USA: Seattle State Route 99 underwater tunnel

Spektakularna inwestycja z racji drążenia tunelu największą na świecie maszyną TBM Bertha (17,5 m), która biegnie przez centrum miasta. Sixense był odpowiedzialny za monitoring na całym odcinku o dł. 3,2 km. Zastosowano kompleksowe rozwiązanie do monitorowania przemieszczeń poziomych i pionowych gruntu, poziomu wód gruntowych, a także przemieszczeń 3D obiektów.

Sixense Group jest światowym liderem monitoringu z doświadczeniem w 21 krajach, częścią grupy VINCI, jednej z wiodących na świecie firm budowlanych. Sixense w Polsce jest marką w portfolio Soletache Polska sp. z o.o. - oddziału światowego lidera w zakresie realizacji konstrukcji podziemnych oraz fundamentowania specjalistycznego Soletanche Bachy.