W ramach projektu zbudowano dwa wiadukty dwutorowe wraz z murami oporowymi. Dzięki temu możliwa jest likwidacja bardzo niebezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe. Budowa tunelu oznacza też diametralną poprawę sytuacji komunikacyjnej w tym rejonie miasta. Droga prowadzi bowiem z trasy Poznań – Konin (stara dwójka) do dużego osiedla mieszkaniowego.
Wiadukt w ulicy Kirkora jest drugim bezkolizyjnym przejazdem łączącym północną część Swarzędza z południową, gdzie znajduje się też duże Centrum Dystrybucji Samochodów obsługujące zakłady Volkswagena. Obiekt przystosowany jest do prędkości i obciążeń obowiązujących na całej magistrali E20 (prędkość do 160 km/godz.). Wartość prac zrealizowanych przez PLK PKP SA to 1,34 mln euro, z czego 75% pochodzi z funduszu ISPA/FS, a 25 proc. z budżetu państwa. Natomiast wartość infrastruktury drogowej realizowanej przez samorząd Swarzędza to około 8,3 mln zł.

Swarzędzka inwestycja to fragment modernizacji poznańskiego węzła kolejowego na 22-kilometrowym odcinku między Swarzędzem a Junikowem. W jej ramach zostaną wykonane prace związane ze sterowanie ruchem kolejowym, wymianą torowisk, modernizacją zasilania elektroenergetycznego i sieci trakcyjnej. Powstaną też nowe podziemne przejścia dla pieszych.
Koszt tego zadania, szacowany na 105 mln euro, w 75% fi nansuje Unia Europejska z Funduszu ISPA. Zakończenie całej modernizacji planowane jest na koniec 2008 r.
Jak zapowiedziała obecna w Swarzędzu Teresa Zwiernik, członek zarządu PKP PLK, przed Euro 2012 pociągi na całej trasie Berlin – Warszawa będą mogły poruszać się już z prędkością 160 km/godz.