W realizacji tej budowy biorą udział dwie maszyny Robbins EPBs o średnicy 6,3 m, wykonując dwa równoległe tunele o długości 2,6 km. Po siedmiu miesiącach drążenia udało się o prawie miesiąc wyprzedzić założenia harmonogramu, w związku z czym zakończenie prac przewiduje się w sierpniu dla jednego tunelu a w październiku dla drugiego. W najlepszym miesiącu wydrążono 377 m tunelu.