China Railway Construction Corp. jako swojego podwykonawcę wybrała w czerwcu 2009 firmę Thales, która za 130 milionów €ma dostarczyć urządzenia srk., centrum sterowania, monitoring oraz system informacji pasażerskiej. W ramach innych kontraktów Westinghouse dostarczy drzwi peronowe, Siemens wykona zasilanie, Lloyds Register będzie odpowiedzialne za nadzór bezpieczeństwa, zaś Systra będzie nadzorować prace budowlane.

Metro w reżimie testowym obejmującym 35% zakładanej przepustowości ma ruszyć w listopadzie 2010 roku. Planowane wdrożenie automatycznego prowadzenia ruchu (bez udziału maszynisty) od połowy 2011 roku. Pełne wprowadzenie systemu do ruchu ma nastąpić w listopadzie 2011 roku. Linia ta jest pierwszą z ogólnego planu dotyczącego budowy pięciu nowych linii metra.