Tunel został zbudowany w celu zmniejszenia natężenia ruchu drogowego zachodnich dzielnic metropolii. Szacuje się, że dzięki użytkowaniu tunelu, natężenie ruchu w tych rejonach zostanie ograniczone nawet o 58%. Otwarcie inwestycji następuje z niemal 3-miesięcznym opóźnieniem, które spowodowane było pracą w bardzo ciężkich warunkach gruntowych. Jednym z poważniejszych wypadków podczas przeprowadzonych robót, było zawalenie się na odcinek wybudowanego już tunelu drogi biegnącej ponad nim.

Łącznie z wjazdami i wyjazdami tunel ma 3 km długości i jest największym i najdłuższym tunelem, który dotychczas wybudowany został na Bliskim Wschodzie. Portal "Iran Daily" ogłosił, że tunel Tohid pozwoli oszczędzić 12-milionowej metropolii około 20 mln godzin roboczych rocznie. Realizacja przedsięwzięcia, wykonanego na zlecenie władz miasta, zajęła 31 miesięcy.