Wstępne oferty przesłało siedmiu producentów urządzeń tunelowych: Herrenknecht, Hitachi Zosem, Kawasaki Heavy Industries, Lovat, NFM Technologies, Shanghai Tunnel Engineering oraz Robbins Company. Planuje się wykorzystanie ponad dwudziestu jednostek tunelowych.  W ramach projektu zostanie przyznanych 18 odrębnych kontraktów. Będą one rozstrzygane pomiędzy lutym i sierpniem 2011. Prace tunelowe ruszą prawdopodobnie w drugiej połowie 2012 roku.