Drążenie upadowej, tj. 200-metrowego tunelu udostępniającego, sięgającego 40 m pod powierzchnię terenu, zakończono 26 maja. Zadaniem upadowej będzie pełnienie funkcji kanału wentylacyjnego kopalni zarówno na etapie prowadzenia prac przygotowawczych, jak i późniejszych wydobywczych.

Aktualnie w kopalni drążone jest poziome wyrobisko łączące upadową z szybami kopalni. Prace te zakończą się we wrześniu. Na terenach powierzchniowych trwają roboty związane z wyrównywaniem terenu pod budowę infrastruktury kopalni. Do niwelacji terenu stosowano m.in. materiały wybuchowe – dotychczas w wyniku odstrzelenia powstało około 54 tys. m3 urobku (blisko 40% docelowego wolumenu). Zakończono też wycinkę lasu na odcinku, na którym przebiegać będzie linia energetyczna.

Drążenie szybu eksploracyjnego rozpocznie się na przełomie tego i przyszłego roku – będzie trwać około trzech lat. Do tych prac zostaną zaangażowane spółki zależne Grupy KGHM, DMC Mining Services i PeBeKa.

Z poziomu pierwszego szybu realizowane będą również dodatkowe wiercenia eksploracyjne pozwalające na zwiększenie zasobów projektu (pozwoli to na optymalizację kosztów związanych z realizacją głębokich wierceń z powierzchni ziemi). Otrzymane informacje geologiczne będą posiadały strategiczne znaczenie w planowaniu oraz rozwoju dalszego rozwoju projektu, pozwalając na dodatkowe zwiększenie jego wartości” – informuje spółka w komunikacie.

Kopalnia Victoria powstaje na złożu polimetalicznym, w którym występują miedź, nikiel i metale szlachetne.