Wlot tunelu będzie zlokalizowany w rejonie ul. Dworcowej, natomiast wylot na wysokości fabryki drutu przy ul. Dubois.

Obecnie budowa prowadzona jest w śródmieściu Gliwic. Ściany szczelinowe powstają na głębokości od 23 do 27 m. Zbudowano już około 70% tych ścian oraz 25% rygla żelbetowego. W dalszej kolejności (najpewniej w lutym 2015 r.) nastąpi wybranie ziemi metodą górniczą podstropową. W sumie trzeba jej wydobyć około 80 tys. m3. Wyposażanie tunelu potrwa około sześciu miesięcy.

Drugi odcinek DTŚ w Gliwicach – G2 – prowadzi od ul. Kujawskiej do węzła DK88 z ul. Portową. Zaprojektowano na nim 14 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, kładki technologiczne, tunel). Tunelem droga zostanie poprowadzona pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Wykonawcą odcinka G2 jest konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A. i Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2013 r.

Drogowa Trasa Średnicowa docelowo będzie mieć 31,3 km długości. Połączy Katowice z Gliwicami. Obecnie przebiega przez pięć miast od węzła z Rondem Sybiraków w Zabrzu poprzez Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, do węzła z ul. Murckowską w Katowicach. Łącznie to ponad 20 km trasy zorientowanej w relacji wschód–zachód. W sierpniu zakończono realizację kontraktów w Zabrzu. Obejmowały one w sumie 2,95 km. Do wybudowania pozostały odcinki w Gliwicach – od granicy miast Zabrze i Gliwice do DK88 w Gliwicach (kontrakty G1 i G2). Łącznie to 8,4 km.

Zobacz fotogalerię z budowy Drogowej Trasy Średnicowej