Łącznie do wydrążenia około 30 km tuneli w ramach projektu North West Rail Link w Sydney zaangażowane są cztery maszyny TBM (Florence, Elizabeth, Isabelle, Maria). Dotychczas wydrążyły one już ponad 6 km. Jak podkreśla inwestor, wszystkie pracują w takim tempie, że wyprzedzają harmonogram.

Norwest jest jednym z najszybciej rozwijających się parków biznesowych w Sydney. Ze względu na to, że już dziś pracuje tam ponad 15 tys. osób, a w ciągu kolejnych 15 lat liczba ta się podwoi, podjęto decyzję o budowie podziemnej stacji kolejowej. Stacja Norwest powstaje na głębokości około 20 m pod powierzchnią Norwest Business Park.

Inwestycja obejmuje łącznie budowę około 30 km tuneli (dwa 15-kilometrowe bliźniacze tunele) wraz ze stacjami na trasie z Bella Vista do Epping. Do tej pory maszyny drążące przebyły już ponad 6 km, a wydobyty urobek waży ponad 550 tys. ton.

Pierwsza maszyna TBM – Elizabeth rozpoczęła prace tunelowe 8 września 2014 r. Dwie tarcze drążą tunel z Bella Vista do Cherrybrook, a dwie kolejne od Cherrybrook do Epping.

Tunele mają być gotowe w 2017 r. i będą one najdłuższymi w Australii tunelami kolejowymi, budowanymi w ramach jednego z największych w historii tego kraju projektów transportowych, realizowanego w Nowej Południowej Walii kosztem 8,3 mld dolarów australijskich.

Więcej nt. projektu w czasopiśmie "GDMT Geoinżynieria drogi mosty tunele" 2/2015 [51]

Zdjęcia z realizacji projektu