Za budowę połączenia tunelowego odpowiedzialna jest firma FCC Construction, działająca na zlecenie Adif Alta Velocidad (administrator hiszpańskiej infrastruktury kolejowej).

Do drążenia zmobilizowano maszynę TBM S-511, wyprodukowaną przez niemieckiego producenta – Herrenknecht AG. Średnica tarczy skrawającej to 9,9 m. Prace tunelowe prowadzono w zróżnicowanych warunkach gruntowych, gdzie warstwy geologiczne tworzą m.in. pokłady łupków, kwarcytu, fyllitu czy piaskowców.

Średnie dzienne postępy drążenia w przypadku pierwszego tunelu wynosiły 19,4 m. Drążenie całej nitki zajęło 11,5 miesiąca. W przypadku drugiej nitki średni dzienny postęp to 24,32 m, a prace tunelowe sfinalizowano w ciągu 9,5 miesiąca.

Zgodnie z planem, otwarcie linii kolejowej na nowym odcinku, którego zasadniczym elementem jest blisko 7-kilometrowy tunel, nastąpi w 2018 r.