Tunel ma długość 11,9 km, drążono go maszyną TBM o średnicy 5,97 m. Połączony został ze zbiornikiem wodnym Letan Water Reservoir, Projekt realizowany jest w pobliżu miasta Laibin, gdzie funkcjonuje już 29,4 km to typu tuneli.

Był to jeden z najbardziej skomplikowanych tego typu projektów w Chinach. Podczas budowy obiektu nie brakowało wyzwań: na trasie tunelu znajdowały się różne formy krasowe, uskoki, dopływy wody. 

Latem 2015 r. rozpoczęły się prace wiertnicze z zastosowaniem maszyny TBM. Nie było precedensu w tej prowincji, aby przy użyciu TBM Main Beam wykopać tunel dłuższy niż 10 km. Nie mogliśmy się wesprzeć lokalnym doświadczeniem – mówi Yongjiu Jin, zastępca kierownika projektu. Maszyna napotkała wiele trudnych przeszkód geologicznych, ponieważ drążyła w skałach wapiennych. Mimo to, nadal była w stanie osiągnąć prędkość do 40 m dziennie w dobrym podłożu.

Podczas gdy ukończenie pierwszego tunelu jest kamieniem milowym, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Maszyna TBM zostanie poddana kontroli i uruchomiona ponownie, aby wydrążyć drugi tunel, tym razem o długości 4,2 km.

Warunki geologiczne będą równie trudne, ale wsparcie w zakresie drążenia zapewni technologia prognozowania ukształtowania terenu. Tomografia odbicia tunelu (ang. Tunnel Reflection Tomography) polega na przewidywaniu warunków gruntowych za pomocą fal sejsmicznych i jest wykorzystywana do wykrywania zmieniających się warunków przed tarczą. Metoda ta może przewidywać np. rozkład i skalę szczelin.

Przeczytaj także: Meksyk: gigantyczny kolektor czeka na uruchomienie