• PKP PLK i TW wybierają wykonawcę przebudowy stacji Warszawa Zachodnia i budowy trasy tramwajowej
  • Najwięcej punktów zdobyła oferta opiewając na pond 1,94 mld zł
  • Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał około trzy lata

Przetarg dotyczył dwóch przedsięwzięć: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia” w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 5.1-13 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia–Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Wartość oferty po przeprowadzonej aukcji wyniosła ponad 1,94 mld zł netto, przy czym zastrzeżono, że ostateczna kwota może się zmienić, jak czytamy w komunikacie, wskutek przeliczenia przez zamawiającego cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przy zastosowaniu wskaźnika upustu wynikającego z przeprowadzonej aukcji.

Zdobycie najwyższej liczby punktów nie oznacza wyboru wykonawcy, ponieważ nie zakończyło się jeszcze ostatecznie postępowanie dotyczące oceny ofert.


Roboty budowlane mają się rozpocząć maksymalnie po 30 dniach od podpisania umowy, a od momentu jej zawarcia, wykonawca będzie miał około 1100 dni (mniej więcej trzy lata) na realizację inwestycji. Okresy gwarancji oraz rękojmi wynoszą 72 miesiące.

We wcześniejszym przetargu oferty opiewały na kwoty od 2,8 mld zł (Torpol) do 4,8 mld zł (Strabag), przy budżecie zamawiającego w wysokości około 1,9 mld zł.

Planowane prace obejmują poszerzenie istniejącego tunelu i wydłużenie go do peronu linii obwodowej. Stanie się on podziemnym dworcem. Powstaną nowe perony, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, które zostaną skomunikowane z tunelem za pomocą schodów ruchomych i wind, przystosowanych do przewozu wózków i rowerów. Zostanie też wybudowany dodatkowy peron od strony Tunelowej. Przewidziano również budowę budynku wielofunkcyjnego z halą dworcową w miejscu istniejącego budynku dworcowego od strony Tunelowej. Całość przykryje hala peronowa – informują PKP PLK.

Na poziomie -2 zaplanowano budowę tunelu tramwajowego, który powstanie jako pustka technologiczna do wykorzystania w przyszłości w ramach przedłużania linii tramwajowej z Dworca Zachodniego na Wolę.

Przeczytaj także: Miasta i gminy protestują przeciw planom komunikacyjnym CPK