Partnerzy portalu

Sądeczanka blisko zmiany. Droga jednak z tunelem? [MAPY]

Opublikowano: 18-05-2023 Źródło: malopolska.pl, GDDKiA, inzynieria.com

Trwają przygotowania do budowy tzw. sądeczanki, czyli drogi, która skomunikuje Nowy Sącz z Brzeskiem, będąc jednocześnie nowoczesnym połączeniem pierwszego z tych miast z autostradą A4.


Fot ilustrac. phokrates/Adobe Stock Fot ilustrac. phokrates/Adobe Stock

Obecnie oba miasta łączy droga krajowa nr 75, która jednak w wielu miejscach, z uwagi na stale rosnący ruch, nie spełnia już obecnych wymagań. W ramach planowanej inwestycji sądeczanka powstać ma poprzez budowę po nowym śladzie, ale także przebudowę obecnej DK75.

Sądeczankę przewidziano jako trasę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu. Będzie mieć około 50 km, przy czym długość zależy od wariantu, wahając się od 43,9 do 51,5 km. Początek trasy stanowić ma obwodnica Brzeska, a koniec rejon ronda na DK28 (skrzyżowanie północnej obwodnicy Nowego Sącza i ul. Tarnowskiej).

Mapa lokalizacji sądeczanki

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

W grudniu 2021 r. wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sądeczanki. Przygotowano trzy warianty przebiegu trasy, przy czym jako preferowany wskazano ten, który nie zakładał budowy tunelu przez górę Just. Tyle tylko, że bardzo prawdopodobne, iż obiekt ten jednak, zgodnie zresztą z wolą dużej części mieszkańców, jednak powstanie.

Służby prasowe województwa małopolskiego poinformowały, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bierze pod uwagę możliwość modyfikacji preferowanego wariantu. Tunel miałby mieć 800 m. W studium korytarzowym założono, że obiekt powstałby przy użyciu metody górniczej.

MAPA wariantów sądeczanki

C – wariant najkorzystniejszy na bazie wyników analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym;

– wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium społecznym;

F – wariant najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

Obecnie zakłada się możliwość kompilacji wariantów C oraz A.

Sądeczanka. Kłopoty z drogą przez górę Just

Obecna DK75 przebiega przez zbocze góry Just. Kilka lat temu ten odcinek trasy został zabezpieczony betonowymi palisadami. Wykorzystano żelbetowe pale o średnicy 60 cm i łącznej długości 17 km (posadowionych na głębokości od 11,5 m do 13 m). Prace były związane z potrzebą stabilizacji osuwiska. Koszt zadania wyniósł prawie 46,4 mln zł. Wcześniej, od 2010 r. do 2016 r., GDDKiA wydała ponad 3 mln zł na zabezpieczenie drogi przed przerwaniem.

Warto wspomnieć, że w październiku 2021 r. w ciągu trasy między Brzeskiem a Nowy Sączem oddano do ruchu most extradosed w Kurowie. To trzecia pod względem długości tego typu przeprawa w Polsce.

Przeczytaj także: Most w Kurowie oddany do ruchu

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia