Temat seminarium to Wyzwania nowoczesnego tunelowania. Wydarzenie odbędzie się w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Podczas seminarium międzynarodowe grono ekspertów omówi innowacje i rozwój technologii tunelowania na świecie i trendy w sektorze budownictwa podziemnego. Przedstawione zostaną także konkretne realizacje.

Organizatorami są: Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG wraz z ITA-AITES , Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Metro Warszawskie

Patronami medialnymi wydarzenia są kwartalik "GDMT - geoinżynieria drogi mosty tunele" oraz portal inzynieria.com

Na seminarium można się zarejestrować na stronie www.pbp-ita.pl.