Przypominamy, że 9 stycznia obie maszyny, Wisła I i Wisła II, opuszczono do tzw. kołyski w szybie startowym przy stacji Dworzec Wileński. Pierwsza z tarcz ruszy w lutym, a druga – miesiąc później.

Jak zapewnia Witczyński, konsorcjum stale monitoruje stan budynków znajdujących się na trasie budowy II linii metra w Warszawie. Jeśli powstaną jakiekolwiek uszkodzenia, wówczas naprawę pokryje AGP Metro Polska. Rzecznik przyznał, że najtrudniejszy odcinek ze względu na stan zlokalizowanych tam budynków znajduje się pomiędzy ul. Targową a ul. Zamoyskiego. Ich fundamenty należało najpierw wzmocnić za pomocą przewiertów sterowanych. Ponadto na obiektach umieszczono specjalne czujniki dokonujące pomiarów.


Fotogalerie z budowy II linii warszawskiego metra

Przeczytaj artykuł o realizacji II linii metra

Przeczytaj rozmowę z Jerzym Lejkiem, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym spółki Metro Warszawskie