Tunel w Lalikach, zbudowany w ciągu drogi ekspresowej S69, w Beskidzie Żywieckim, został umiejscowiony w formacji przedmagurskiej, która – w porównaniu do typowego fliszu karpackiego – charakteryzuje się nieco odmiennym układem warstw skalnych. Podczas wystąpienia prelegent przedstawi warunki geologiczne i dokona oceny jakości górotworu dla obiektu. Wskaże m.in. czynniki, które zadecydowały o zaproponowaniu czterech typów obudowy tunelu, a także weryfikacji wcześniejszych założeń podczas samego drążenia, gdy okazało się, że warunki geotechniczne są znacznie gorsze niż zakładano. Słuchacze dowiedzą się, jakie zastosowano wówczas rozwiązanie i jakie można wyciągnąć wnioski z budowy tego tunelu, by wykorzystać je przy realizacji podobnych inwestycji w przyszłości.

III Konferencja Budownictwo Podziemne poświęcona będzie wykorzystaniu przestrzeni podziemnej w inwestycjach infrastrukturalnych i kubaturowych. Wśród zagadnień, które zostaną poruszone, znajdują się m.in. spektakularne projekty tunelowe w Polsce i zagranicą, budowa i rozbudowa metra w miastach, a także innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, stosowane podczas realizacji tego typu przedsięwzięć.

Przedstawiciele świata nauki, reprezentanci projektantów, inwestorów, wykonawców, producentów i dostawców, a także wszystkie osoby zainteresowane budownictwem podziemnym będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami w tych tematach w dniach 11–12 kwietnia 2018 r. w Radisson Blu Sobieski Hotel**** w Warszawie. Zapraszamy!

Z tematyką tegorocznej edycji spotkania można zapoznać się na tutaj.

Rejestracja online dostępna jest tutaj.

Przeczytaj także relację z II Konferencji Budownictwo Podziemne