Linia nr 1  pozostaje w budowie od 2005 roku, a jej oddanie zaplanowano na rok 2010. Pierwsza linia będzie mieć długość 27 km, z czego 11,7 km przebiegać będzie pod ziemią. Budowa linii nr 2 o planowanej długości 50 km (w tym 16,7 km w podziemnych tunelach) ma ruszyć wkrótce. Amerykańska firma Robbins podpisała w styczniu 2009 kontrakt z China Railway Construction Corp, Ltd na dostawę urządzenia tunelowego typu EPB o średnicy 6,26 m. 14 października odbyła się ceremonia przekazania kompletnego systemu TBM do pracy.

Warunki geologiczne, jakie zostaną napotkane przy drążeniu tuneli to zwietrzała skała z wtrąceniami piasku, gliny i iłu. Przewidywane są działania na rzecz stabilizacji gruntu, jeśli pojawią się oznaki jego osiadania lub braku stateczności. Spodziewane są wtrącenia kamieni i otoczaków o średnicy do 8 - 12 cm. Głowica typu Mied Grodnu będzie wykorzystywać dyski tnące o średnicy 17 cali, jak również ostrza z węglików.

Urządzenie Robbinsa wywierci dwa tunele o długości 1,35 km każdy zlokalizowane na przedmieściach miasta. Tunel będzie przebiegał 25 m poniżej budynków mieszkalnych. Do wykonania są liczne odcinki po krzywych o promieniu dochodzącym do 400 m.