Budowany tunel ma zapewnić transport taśmociągowy rudy żelaza  z magazynów do nabrzeża. Wewnątrz tunelu znajdzie się miejsce dla sześciu taśmociągów o szerokości 1,8 m i drogi o szerokości 4 m. Przekrój poprzeczny tunelu wynosi 211 m2. Nowy terminal portu, którego właścicielem jest spółka LLX Logistica SA ma posłużyć głównie do eksportu rudy żelaza.

Zdolność przeładunkowa terminalu mają osiągnąć 100 mln ton rocznie, przy zdolności do magazynowania na poziomie kilku mln ton. Głębokość kanału portowego wynosi 21 m, co pozwoli na przyjmowanie największych statków do transportu rudy. Surowiec pochodzi z kopalń MMX (Mineração Metálicos SA) w stanie Minas Gerais. Zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę 2012 r.