• Trasa Zwierzyniecka musi pokonać Wzgórze Św. Bronisławy
  • Trasa Pychowicka pobiegnie pod dnem Wisły
  • Tunele drążyć ma maszyna TBM

Do konsultacji społecznych trafiły cztery warianty Trasy Zwierzynieckiej oraz dwa Trasy Pychowickiej. Pierwsza z tych dróg ma mieć 4,6 km, a główna przeszkoda to Wzgórze św. Bronisławy. Przewidywana długość Trasy Pychowickiej to 2,1 km, a największe wyzwanie stanowi przekroczenie Wisły.


Warianty dotyczące Trasy Pychowickiej powstały z uwzględnieniem Kanału Krakowskiego, który przewidziany jest w rządowych planach na kolejne dekady.

Kraków. Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka. Teraz pora na wariant wynikowy

Działająca z ramienia miasta spółka Trasa Łagiewnicka poinformowała, że wykonawca obecnego etapu dokumentacji projektowej otrzymał polecenie rozpoczęcia opracowywania wariantu wynikowego, który zostanie zaprezentowany do publicznej wiadomości, celem zebrania ewentualnych dodatkowych uwag.

Kraków. Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka – założenia projektanta

W podsumowaniu raportu z konsultacji czytamy, że docelowy projekt powinien spełniać następujące założenia:

• prowadzenie Trasy Pychowickiej w tunelu pod Wisłą

• maksymalizacja odcinków w tunelach płytkich, tam gdzie istnieje możliwość

• brak linii tramwajowej wzdłuż Trasy Pychowickiej i Trasy Zwierzynieckiej do czasu opracowania w ramach odrębnego zadania „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”

• zachowanie rezerwy terenowej pod ewentualną budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Pychowickiej

• zachowanie rezerwy terenowej pod przyszły Kanał Krakowski

• koordynacja projektowa Trasy Zwierzynieckiej z systemem szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego

• minimalizacja rozmiarów węzłów przy spełnieniu warunków przepustowości,

• w rejonie Przegorzał przesunięcie układu drogowego wraz z węzłem na wschód

• minimalizacja ingerencji w obszary cenne przyrodniczo oraz w obszary Rodzinnych Ogrodów Działkowych

przestrzeń nad tunelami i rezerwa terenowa pod budowę Kanału Krakowskiego powinna zostać zagospodarowana na cele rekreacyjne

• obligatoryjna budowa linii tramwajowej od Salwatora do nowego centrum przesiadkowego

• centrum przesiadkowe w formie minimalizującej zajętość obszaru (np. parking nad pętlą)

• dostosowanie układu dróg lokalnych do zagospodarowania istniejącego

priorytety dla komunikacji zbiorowej

zastosowanie dogodnych rozwiązań dla ruchu pieszego i rowerowego

• zapewnienie dogodnych rozwiązań dla skomunikowania różnych środków komunikacji zbiorowej.

Kraków. Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka – POBIERZ PEŁNY RAPORT Z KONSULTACJI

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka, czyli III obwodnica Krakowa

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka mają stanowić przedłużenie otwartej już Trasy Łagiewnickiej. To drogi kluczowe dla III obwodnicy Krakowa, która jest planowana jako sposób na wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i zapewnienie komunikacji międzydzielnicowej bez konieczności wjazdu m.in. na Aleje Trzech Wieszczów (są bardzo blisko Rynku Głównego, Wawelu, Błoń). III obwodnica nie ma być alternatywą dla autostradowej (A4) drogi obwodowej Krakowa, co także było częstym wątkiem poruszanym w trakcie spotkań z mieszkańcami.

Przeczytaj także: Kraków. Trasy Zwierzyniecka i Pychowicka. Oto wszystkie tunele