• Tunel średnicowy w Łodzi będzie mieć 7,5 km
  • Jednotorowe przeprawy drąży maszyna TBM o imieniu Faustyna
  • Dwutorowy obiekt buduje TBM Katarzyna

Wartość dotychczas podpisanych aneksów dotyczących kosztów ogólnych to ponad 11 mln zł. Poza tym w ramach waloryzacji przekazano wykonawcy do tej pory łącznie 45,6 mln zł, a w ostatnich dniach podpisano następne dwa aneksy. PKP PLK podała, że po otrzymaniu faktury VAT wykonawcy wypłacona zostanie kolejna transza w wysokości 23,7 mln zł.

W komunikacie spółki podkreślono, że kiedy w 2017 r. podpisywano umowę z wykonawcą tunelu średnicowego nie można było przewidzieć niekorzystnych zmian w polskiej i światowej gospodarce spowodowanych wojną na Ukrainie. Główny negatywny czynnik to wzrost cen surowców energetycznych, stali oraz innych materiałów, ale także wydłużenie łańcuchów dostaw oraz niedobór pracowników.

Z komunikatu wynika, że łączna kwota aneksów będzie jeszcze wyższa, gdyż kontynuowane są rozmowy dotyczące wartości kolejnych robót.

Spółka podkreśliła także, iż zabezpieczyła środki na wzmocnienia gruntów pod kamienicami na trasie tunelu drążonego pod centrum Łodzi. W tym przypadku dodatkowe nakłady są niezbędne z uwagi na zły stan techniczny, który wymaga wtłoczenia w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki.

Tunel średnicowy w Łodzi

Obecnie mniejsza maszyna TBM kończy drążenie drugiego jednotorowego tunelu w kierunku Łodzi Żabieńca. Potem rozpocznie drążenie nitki do przystanku Łódź Koziny, a następnie zbuduje tunel od przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej. Duża TBM po wykonaniu odcinka od przystanku Łódź Polesie w kierunku Dworca Fabrycznego ma planowy postój.

Tunel średnicowy będzie składać się z pięciu podziemnych obiektów – jednego dwutorowego długiego na 3 km oraz czterech jednotorowych o łącznej długości 4,5 km. Jednotorowe tunele drąży maszyna TBM o imieniu Faustyna z tarczą o średnicy 8,7 m, a dwutorowy TBM Katarzyna (średnica 13 m). W planie są też trzy podziemne przystanki – Łódź Śródmieście oraz Polesie i Koziny.

Plan zakłada, że pociągi zaczną korzystać z trasy tunelowej w 2025 r. Wartość inwestycji to ponad 1,8 mld zł netto.

Zobacz nasz serwis specjalny Tunel średnicowy w Łodzi