• Termin zakończenia budowy tunelu już raz przekładano
  • GDDKiA zaakceptowała nowy wniosek wykonawcy
  • Dzięki temu nie będzie kar umownych

Zgodnie z aneksem do pierwotnej umowy, tunel pod Małym Luboniem miał być gotowy w lutym tego roku, jednak wykonawca już jakiś czas temu złożył wniosek o przedłużenie prac. Tłumaczył to długą poprzednią zimą i zachorowaniem części pracowników na COVID-19 (w październiku 2020 r. informowano o potrzebie izolacji ponad 30 osób). Aktualnie na stronie kontraktu widnieje, że zaawansowanie robót wynosi 74,15%, a finansowe 81,94%.

Gazeta Krakowska poinformowała, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wydała już zgodę na przedłużenie prac, przy czym dokładny termin ich ukończenia mamy poznać dopiero po podpisaniu aneksu do umowy.

Trwają jeszcze rozmowy z wykonawcą odcinka tunelowego dotyczące ukończenia robót. Zakładamy, że jeszcze przed świętami wielkanocnymi podpiszemy z wykonawcą aneks do umowy. Po podpisaniu poinformujemy, do kiedy wyznaczony zostanie termin zakończenia robót – powiedziała gazecie Iwona Mikrut, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Gdyby zgody nie było, wykonawca musiałby płacić kary umowne za każdy dzień zwłoki. 

S7 – budowa tunelu z przeszkodami

Termin oddania tunelu do użytku już raz przekładano, ponieważ z opóźnieniem rozpoczęło się drążenie lewej nitki od strony południowej. Przyczyną było wystąpienie osuwiska w Skomielnej Białej. Wykonawca musiał przeprojektować portal i zabezpieczyć osuwisko.

Tunel będzie mieć 2,06 km długości, jest głównym elementem długiego na 3 km fragmentu Naprawa–Skomielna Biała. Do drążenia wykorzystano, po raz pierwszy w Polsce, metodę ADECO RS – w ten sposób powstało 1920 m prawej i 1922,5 m lewej nawy, a pozostałe części przewidziano w wykopie.

W ostatnich dniach prowadzono prace związane m.in. z montażem dylatacji płyty podjezdniowej czy wyposażenia technicznego.

Zobacz nasz serwis specjalny TUNEL ZAKOPIANKA