Wyróżniona stacja A-23 Młociny jest ostatnią stacją bielańskiego odcinka warszawskiego metra. Zbudowano ją jako konstrukcję monolityczną z zastosowaniem ścian szczelinowych. Składa się z jednej kondygnacji podziemnej oraz dwóch pawilonów naziemnych, służących jako wejścia na perony. Perony o szerokości 4,5 m każdy oraz długości 120 m są rozmieszczone po bokach stacji, a tory metra pośrodku. Pomiędzy torami znajduje się ciąg podświetlanych filarów. Cała stacja jest położona wzdłuż ulicy Kasprowicza, na przecięciu z ul. Nocznickiego i Kamińskiego, niedaleko huty. Stacja wraz z trzynawowym tunelem torów odstawczych ma łączną długość 450 m oraz kubaturę 78 530 m sześc. w części podziemnej i ponad 9 500 m sześc. w części naziemnej.

Prace budowlane przy ostatnim etapie bielańskiego metra, w którego skład wchodzą stacja A-23, dwutorowy tunel o długości blisko 700 m., tory odstawcze – tunel trzynawowy o długości 295 metrów oraz sam węzeł komunikacyjny Młociny, trwały ponad 28 miesięcy. Węzeł Młociny to aktualnie największa tego typu inwestycja komunikacyjna w Polsce, scalająca różne środki transportu: dworzec autobusowy wraz z pętlą, zadaszoną pętlę tramwajową, parking samochodowy na blisko 1000 miejsc i umożliwiająca bezkolizyjne przemieszczanie się pasażerów pomiędzy różnymi środkami komunikacji oraz ich obsługę wraz z pomieszczeniami handlowymi i technicznymi. Łączna powierzchnia węzła to 400 tys.  mkw. Jego budowa wiązała się z całkowitą przebudową okolicznego układu drogowego, uwzględniającego przyszłą budowę Mostu Północnego.