Hiroshima chce połączyć zurbanizowaną część miasta z krajową siecią autostradową oraz ułatwić dojazd do lotniska, a ponadto zredukować natężenie ruchu w mieście. Pomóc w realizacji tych celów ma nowy odcinek drogi ekspresowej, poprowadzony częściowo w tunelu.

Proces drążenia musiał zostać pieczołowicie zaplanowany, gdyż na powierzchni obszaru, przez który przebiega zaplanowana trasa tunelu, znajdują się obiekty mieszkalne. Również transport maszyny nie był prosty: w mieście funkcjonują w obszarze transportu towarów zarówno limity dotyczące ich rozmiarów, jak i masy. Maszyna na placu budowy o 30 m szerokości i 60 m długości znalazła się zatem dzięki rozłożeniu jej na o wiele mniejsze i lżejsze części; tam została w ciągu ośmiu miesięcy zmontowana i przygotowana do pracy.


Budowany tunel drogowy łącznie liczyć będzie 1,8 km, w tym 1,4 km zostanie wydrążone. Zarówno producent, firma Robbins, jak i wykonawca, z niecierpliwością oczekiwali na możliwość sprawdzenia, jak TBM poradzi sobie w twardym granicie o wytrzymałości około 130 MPa. Maszyna została specjalnie przygotowana do pracy w tak trudnych warunkach geologicznych, m.in. wyposażono ją w 17- i 20-calowe dyski tnące.

Jest to pierwsza w Japonii wielkośrednicowa maszyna TBM o tarczy zawiesinowej, która wydrąży tunel w twardej skale. Zaprojektowanie tej maszyny TBM to wg producenta krok milowy, który pozwoli na rozszerzenie zastosowań tych maszyn w projektach tunelowych.

Projekt będzie realizowany przez około dwa lata, do 2020 r.

Przeczytaj także: Norwegia: bliźniacze nitki tunelu Follo Line niemal wydrążone