Fundusze z CEF w Polsce

O fundusze spółka starała się w ramach instrumentu CEF „Connecting Europe Facility” („Łącząc Europę”), a właściwie jego dodatkowej puli – CEF Reflow. W konkursie wnioski złożyło czterech polskich inwestorów: oprócz CPK, także PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), Pomorska Kolej Metropolitalna oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Do spółki odpowiedzialnej za budowę polskiego węzła przesiadkowego trafi ponad połowa środków przyznanych dla Polski (łącznie 212,1 mln zł), czyli 108 mln zł.

Finansowanie budowy polskiej kolei dużych prędkości

Środki te zasilą realizację dwóch zadań. Pierwsze to prace projektowe dla tunelu dalekobieżnego KDP w Łodzi, którego szacowana wartość wynosi 119 mln zł. Wysokość dofinansowania to 59,4 mln zł. Wykonanie zadania jest na etapie przetargu – wybrano już najkorzystniejszą ofertę, wkrótce spodziewane jest zawarcie kontraktu z wykonawcą.

Wsparcie finansowe otrzymały także prace studialne dla odcinka KDP między stolicą Polski a Poznaniem. Jest to część tzw. igreka. Dofinansowanie wyniesie 49,5 mln zł – połowę kosztów kwalifikowanych zadania (99 mln zł). Obecnie dla fragmentu tej trasy (Warszawa–Łódź) opracowywane jest studium wykonalności.

Po uruchomieniu kolejnych środków, w ramach tzw. CEF 2 (z nowej perspektywy UE na lata 2021–2027), spółka planuje złożyć wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,25 mld zł. Będzie ona ubiegać się o unijne fundusze m.in. na kolejowe prace projektowe: dla węzła CPK, na roboty budowlane w tunelu dalekobieżnym KDP w Łodzi oraz na wykonanie projektów odcinków kolei dużych prędkości: z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania – podała spółka.

Do tej pory inwestor pozyskał w ramach CEF prawie 8 mln zł na prace przygotowawcze dla budowy linii kolejowej w okolicach Jastrzębia-Zdroju (trasa Katowice–Ostrawa). Unijne wsparcie zapewniona ma także współpraca z Francuzami ws. standardów technicznych dla KDP oraz wdrażania systemu w Polsce.

Czym jest CPK?

Centralny Port Komunikacyjny (Port Solidarność) będzie węzłem przesiadkowym, integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Powstanie około 37 km na zachód od Warszawy na obszarze około 3 tys. ha. Dysponować ma dwiema drogami startowymi i dwiema parami równoległych dróg kołowania oraz przepustowością roczną na poziomie 400–450 tys. operacji lotniczych. W pierwszym etapie obsłuży 45 mln pasażerów w ciągu roku. Lotnisko ma być gotowe w 2027 r. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się za dwa lata.

Program kolejowy CPK

W ramach programu kolejowego związanego z budową portu powstanie 12 tras kolejowych, w tym 10 szprych, które prowadzić będą do lotniska z różnych regionów Polski. To prawie 1800 km nowych linii kolejowych, które będą realizowane w ramach 30 zadań inwestycyjnych do końca 2034 r. Podstawowym założeniem programu jest możliwość dotarcia do CPK i Warszawy z większości dużych polskich miast w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Pociągi na nowych trasach kolejowych mają jeździć z prędkością 250 km/godz., a docelowo – jeśli zajdzie taka potrzeba – 350 km/godz.

Zobacz nasz TEMAT SPECJALNY: CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY