11 stycznia 2024 r. GDDKiA poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę tej trasy. Z kolei 23 stycznia podano, że od decyzji wpłynęło odwołanie. Napisano, że teraz czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Droga ekspresowa S19 z tunelem. Oferty

  • Koli̇n – 1,849 mld zł (uznana za najlepszą)
  • Gulermak/Budimex – 1,909 mld zł
  • Stecol – 1, 930 mld zł
  • PORR – 2,160 mld zł
  • NDI/NDI Sopot/Dogus – 2 700 mld zł
  • Nurol – 2,772 mld zł
  • Mostostal Warszawa/Acciona Construccion – 2,863 mld zł.

Plan jest taki, że po podpisaniu umowy wykonawca na prace projektowe i roboty budowlane będzie mieć 59 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas fazy buduj). Do jego obowiązków będzie należeć także wybór metody budowy podziemnego obiektu. Realizacja potrwać ma do 2029 r. Jak będzie wyglądać tunelowy odcinek drogi ekspresowej S19? Zobaczcie wideowizualizację:

Droga ekspresowa S19. Najdłuższy tunel na Podkarpaciu

Obecnie trwają przygotowania do drążenia tunelu w ramach odcinka Rzeszów–Babica: ten podziemny obiekt będzie mieć ponad 2,2 km przy 10,3 km długości S19. Toczy się też procedura przetargowa związana z budową S19 Lutcza–Domaradz o długości 6,4 km, z czego prawie 1 km stanowić ma tunel pod górą Hyb. Jak więc widać, tunel w ramach szlaku Jawornik–Lutcza będzie najdłuższy na Podkarpaciu. Jednocześnie, do czasu zbudowania 5-kilometrowej podziemnej przeprawy w ramach S6 obwodnicy Szczecina, będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.

Zobacz także: Budowa drogi ekspresowej S19 przez wzniesienia i doliny