Partnerzy portalu

Podkarpacie: tunel i estakada na odcinku drogi S19. Jest wykonawca

Opublikowano: 12-01-2024 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Jawornik–Lutcza. Jeśli nie dojdzie do odwołań, kontrakt zostanie podpisany. Trasa z tunelem i estakadą osiągnie 5,2 km.


Tunel drogowy. Fot. ilustr. Chalabala/Adobe Stock Tunel drogowy. Fot. ilustr. Chalabala/Adobe Stock
  • Na odcinku drogi ekspresowej S19 znajdzie się 780-metrowa estakada
  • Powstanie dwunawowy tunel o długości prawie 3 km
  • Wartość inwestycji wynosi 1,85 mld zł

Kryteria przetargowe obejmowały cenę (60%). 20% można było uzyskać za przedłużenie gwarancji na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacji zasilających i konstrukcji wsporczych, a po 10% za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe z wyposażeniem oraz na tunel i konstrukcje oporowe, w tym portale tunelu.

Oferty w przetargu z 30 czerwca 2022 r.:

  • Koli̇n İnşaat Turi̇zm Sanayi̇ ve Ti̇caret – 1,85 mld zł
  • konsorcjum Gülermak i Budimex – 1,91 mld zł
  • Stecol – 1,93 mld zł
  • Porr – 2,16 mld zł
  • konsorcjum NDI/NDI Sopot i Doğuş İnşaat ve Ticaret – 2,70 mld zł
  • Nurol İnşaat ve Ticaret – 2,77 mld zł
  • konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion – 2,86 mld zł


Ocena ofert i odwołanie

Analizę siedmiu ofert rozpoczęto 23 września 2022 r. GDDKiA wezwała do odpowiedzi na tzw. pytania techniczne jednego z oferentów. Ten złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało uwzględnione. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wyrok był korzystny dla Dyrekcji. Ostatecznie za najlepszą uznano propozycję firmy Kolin İnsaat Turizm Sanayi ve Ticaret z Turcji. Czas na realizację trasy wynosi 59 miesięcy (w czasie budowy bez przerw zimowych, w tym przypadku trwających cztery miesiące).

Najdłuższy tunel drogowy na Podkarpaciu

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie odcinka drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem a Lutczą o długości 5,2 km. To fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Zaplanowano estakadę o długości 780 m z filarami do 36 m wysokości, która poprowadzi do dwunawowego tunelu liczącego prawie 3 km. Najdłuższy z trzech takich obiektów w woj. podkarpackim (w ciągu S19) zostanie wydrążony pod górą Kamieniec.

Mapka odcinka S19 Jawornik–Lutcza. Źródło: GDDKiA Mapka odcinka S19 Jawornik–Lutcza. Źródło: GDDKiA

Droga ekspresowa S19 Jawornik–Lutcza będzie dwujezdniowa z dwom pasami ruchu i awaryjnymi. Poza tunelem i estakadą powstaną most z przejściem dla małych zwierząt i inne obiekty inżynieryjne. Przewidziano miejsce obsługi podróżnych Jawornik w kierunku Barwinka, system zarządzania ruchem, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Droga ekspresowa S19 – wyzwania geologiczne

Odcinek drogi ekspresowej przebiegnie przez obszar o skomplikowanej i zmiennej budowie geologicznej, w tym fliszu karpackiego złożonego ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Teren to na przemian wzniesienia i doliny, w rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki. Zidentyfikowano miejsca osuwiskowe i predysponowane osuwiskowo, które wykonawca musi zabezpieczyć. Wykazały to badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Wykonano sieć monitoringu geotechnicznego.

Międzynarodowy szlak Via Carpatia w budowie

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia między północną i południową Europą. W Polsce osiągnie 700 km długości, przebiegając od granicy z Litwą w Budzisku do granicy ze Słowacją w Barwinku przez Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin i Rzeszów. Na Podkarpaciu będzie liczyć 169 km, z czego 81,8 km jest użytkowanych, 72,9 km w realizacji (na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub w oczekiwaniu na nią) i 11,6 km na etapie przetargu (odcinki Jawornik–Lutcza, Lutcza–Domaradz).

Przeczytaj także: Konsorcjum z polską firmą wybuduje linię Rail Baltica na Łotwie

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!