• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

CIPP „bije” kolejne rekordy

III Konferencja CIPP Technology Days


Opublikowano: 10-01-2019 (Aktualizacja: 14-01-2019) Źródło: inzynieria.com

CIPP Technology Days to jedyna w Polsce konferencja poświęcona wyłącznie metodzie CIPP (ang. Cured in Place Pipe) – jednej z najpopularniejszych technologii bezwykopowej renowacji przewodów podziemnych. Na trzecią już edycję wydarzenia do stolicy Dolnego Śląska przybyło blisko 200 uczestników – przedstawicieli inwestorów (głównie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych), wykonawców, projektantów, producentów i dostawców sprzętu oraz materiałów, a także środowisk naukowych, ośrodków badawczych i wszystkich zainteresowanych renowacją przewodów z wykorzystaniem rękawów utwardzanych na miejscu.


III Konferencja CIPP Technology Days. Fot. Quality Studio III Konferencja CIPP Technology Days. Fot. Quality Studio

CIPP to obecnie najpopularniejsza bezwykopowa technologia renowacji przewodów podziemnych na świecie. W ostatnich latach rozwija się coraz bardziej dynamicznie, co możemy obserwować także w Polsce. Szczególna dynamika towarzyszy rozwojowi w obszarze instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV. Ten sposób utwardzania ma szczególne znaczenie dla szybkości przeprowadzania renowacji, ale także jest bardzo istotny z punktu widzenia ograniczenia energochłonności, co z kolei wpisuje się w ogólny nurt związany z oszczędnością energii. Obserwując tendencje rynkowe, można także wywnioskować, że w najbliższym czasie producenci będą kładli coraz większy nacisk na wzrost średnic rękawów, ale równocześnie istotne będzie również minimalizowanie grubości ich ścianek. Sygnały z rynku i widoczne trendy sprawiają, że z roku na rok zainteresowanie metodą CIPP wzrasta. Świadczy o tym również sukces tego wydarzenia, które co roku gromadzi coraz większe grono słuchaczy, ponieważ rynek wymaga wiedzy, dyskusji i wymiany doświadczeń. Po raz pierwszy na tej konferencji spotkaliśmy się dwa lata temu w Krakowie w gronie blisko 100 osób. Rok później, w Gdańsku, było nas już ponad 140, a tym razem na liście odnotowaliśmy niemal 200 uczestników – powiedział podczas uroczystego otwarcia CIPP Technology Days 2019 Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji.

Paweł Kośmider, przewodniczący III Konferencji CIPP Technology Days. Fot. Quality Studio Paweł Kośmider, przewodniczący III Konferencji CIPP Technology Days. Fot. Quality Studio

Do gości zwrócił się również prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Jest mi szczególnie miło powitać Państwa we Wrocławiu. Czuję się tutaj jak gospodarz, nie tylko jako jeden z patronów honorowych. Politechnika Wrocławska była zawsze blisko technologii bezwykopowych, a CIPP – szczególnie. 30 lat temu metody te nie były jeszcze aplikowane, a my już o nich pisaliśmy w artykułach naukowych; poruszałem ten temat nawet w swojej habilitacji. Wówczas było to odbierane jako coś zupełnie abstrakcyjnego, a dziś jest to ogromny sektor przemysłu budowlanego, doskonale się rozwijający, prezentujący jeden z najwyższych poziomów technologicznych. Cieszę się, że liczba uczestników konferencji systematycznie wzrasta – podkreślił.

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Fot. Quality Studio prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Fot. Quality Studio

Projektowanie wykładzin CIPP

Wstępem do III Konferencji CIPP Technology Days były w tym roku warsztaty poświęcone projektowaniu wykładzin CIPP. Prowadzący – dr inż. Beata Nienartowicz (Politechnika Wrocławska – PWr, GSG Industria sp. z o.o.), dr inż. Tomasz Abel (PWr) oraz dr inż. Bogdan Przybyła (PWr) – we wprowadzeniu do dyskusji skupili się na metodyce i podejściu obliczeniowym wg wytycznej DWA-A 143-2. Jak zaznaczył dr inż. Bogdan Przybyła, temat ten jest tak szeroki, że na akademicki kurs obejmujący zbliżone zagadnienia poświęca się zwykle cały semestr. Warsztaty są jednak dobrą okazją do uporządkowania najważniejszych informacji, m.in. zakresu stosowania wytycznej, wyboru metody rehabilitacji technicznej czy danych potrzebnych do rozpoczęcia procedury obliczeniowej.

dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio

Podczas warsztatów poruszone zostały także kwestie formalne, związane z dokumentacją przetargową, w której obowiązują wytyczne (ustawy i rozporządzenia). Dr inż. Tomasz Abel zwrócił m.in. uwagę na fakt, że choć w branży poruszamy się cały czas w obszarze bezwykopowej renowacji, to w prawie zagadnienia te znajdziemy pod innym terminem – „remont”, co pociąga za sobą konieczność zastosowania konkretnych przepisów prawa.

dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio


Punktem wyjścia do dyskusji okazał się proces wymiarowania, który analizowała dr inż. Beata Nienartowicz. Wiele pytań dotyczyło omówionego przykładu obliczeniowego oraz przyjmowania sztywności obwodowej jako podstawowego kryterium w procesie. Problematykę tę rozszerzył w wystąpieniu inaugurującym obrady konferencyjne dr inż. Arkadiusz Szot (PWr). Porównał on dwa podejścia do wymiarowania wykładzin przewodów podziemnych: niemieckie oraz anglosaskie.

dr inż. Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska, GSG Industria sp. z o.o. / fot. Quality Studio dr inż. Beata Nienartowicz, Politechnika Wrocławska, GSG Industria sp. z o.o. / fot. Quality Studio

To są dwa światy – świat szczegółowości i świat prostoty. Paradoks polega na tym, że w obu tych światach wykonywane są wykładziny, przez ponad 40 lat te schematy współistnieją i się sprawdzają. Obok tego znajdziemy liczne opracowania własne, naukowe, obliczenia elementów skończonych, odrzucające prostotę. Dziś w końcu wiele można symulować i żadne normy nie są do tego potrzebne. Wszystko zależy od intencji, możliwości, zasobów i od tego, czy zależy nam, by takie drobne rzeczy wykonywać w tak zaawansowany sposób – podsumowywał.


dr inż. Arkadiusz Szot, Politechnika Wrocławska. Fot. Quality Studio dr inż. Arkadiusz Szot, Politechnika Wrocławska. Fot. Quality Studio

Temat projektowania wykładzin pojawił się też w innych wystąpieniach – odwoływał się do niego również dr inż. Leszek Wysocki (PWr), który omówił problemy związane m.in. z określeniem stanu technicznego kanału oraz obliczeniowego poziomu wody gruntowej czy też z przyjęciem obliczeniowej wielkości modułu sprężystości rękawa.

dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio

Z kolei Sławomir Kapica (Else Technical and Research Service Co. sp. z o.o.) analizował zagadnienie laserowego pomiaru w trakcie inspekcji telewizyjnej kanału. Taki trójwymiarowy model odcinka kanalizacji stanowi, jego zdaniem, dobrą podstawę do prawidłowego zaprojektowania rękawa naprawczego.

Sławomir Kapica, „ELSE” Technical and Research Service Co. Ltd. sp. z o.o. / fot. Quality Studio Sławomir Kapica, „ELSE” Technical and Research Service Co. Ltd. sp. z o.o. / fot. Quality Studio

Badania próbek wykładzin CIPP

Sporo miejsca podczas obrad zajął również temat badań próbek wykładzin, dyskutowany na rozmaitych przykładach. Dipl.-Ök. Roland W. Waniek (Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH – IKT) omówił przypadek analizowania próbek na placu budowy.

Kontrola jakości, która występuje w przypadku produkcji rur u producenta, tu przeprowadzona może być dopiero na placu budowy. Jeżeli produkujemy rurę w fabryce, występuje pewna ilość produktów wadliwych, które są odrzucane. Tu, na miejscu, nie jest to możliwe. Dlatego w tym przypadku przyjmuje się inną technologię: próbki pobierane są na placu budowy i badane w laboratorium – wyjaśniał.

Dipl.-Ök. Roland W. Waniek, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur GmbH / fot. Quality Studio Dipl.-Ök. Roland W. Waniek, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur GmbH / fot. Quality Studio

W każdym przypadku kluczowa jest jakość badanych próbek. To ona w największym stopniu decyduje o tym, czy otrzymane wyniki dotyczące parametrów wytrzymałościowych czy geometrycznych będą satysfakcjonujące. Jak podkreślał dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.), odbiór prac może nastąpić jedynie w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych badań, prób i pomiarów oraz wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami oraz przepisami.


dr. inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. / fot. Quality Studio dr. inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. / fot. Quality Studio

Jeżeli inwestor decyduje się na zastosowanie technologii CIPP, musi sprawdzać realizację projektu na wszystkich etapach – mówił dr inż. Andrzej Kolonko (PWr), dodając, że rehabilitacja przewodów z zastosowaniem rękawów CIPP jest metodą dobrą, ale wrażliwą na błędy. Czasem bezpieczniej jest zastosować inne, bardziej odporne na pomyłki technologie – radził.

Okazuje się jednak, że nie tylko próbki rękawów powinny być badane. Badań wymagają także same… badania. Taką tezę podczas swojej prezentacji wysunął Bogusław Wójtowicz (POliner sp. z o.o.), który apelował, by badano nie to, co przekazujemy do laboratorium, ale to, co robimy pod ziemią.


Bogusław Wójtowicz, POliner sp. z.o.o / fot. Quality Studio Bogusław Wójtowicz, POliner sp. z.o.o / fot. Quality Studio

Badania długoterminowe, które wykonujemy od kilkudziesięciu lat, pokazują, że rękawy CIPP z każdą stosowaną żywicą dają dobre wyniki. Dlaczego? Bo to niewłaściwe kryterium oceny rękawów CIPP. Od dawna przyjmujemy, że E moduł długoterminowy to 50% E modułu krótkoterminowego i że on się niewiele zmienia. A przecież, po pierwsze, badamy moduł E krótkoterminowy zaraz po wykonaniu renowacji, czyli zaniżamy jego wartość początkową. Moduł po roku, kiedy wykładzina jest pod ziemią, będzie zazwyczaj wyższy od zbadanego zaraz po wykonaniu renowacji. Po drugie, relaksacja utwardzonego rękawa nie przebiega tak, jak byśmy tego oczekiwali zgodnie z teorią relaksacji – wyjaśniał.

CIPP: najnowsze trendy i rozwiązania

Obrady podczas wrocławskiego spotkania skupiały się także wokół trendów i najnowszych rozwiązań stosowanych w obrębie metody CIPP, której udział w odnowie przewodów kanalizacyjnych przekracza już 50%. Jak tłumaczył dr inż. Andrzej Kolonko, rozwój renowacji z wykorzystaniem tej technologii wynika właśnie z pojawienia się na rynku nowych rozwiązań materiałowych oraz innowacyjnych metod utwardzania instalowanych rękawów CIPP. Najnowszą propozycją jest utwardzanie światłem LED, co zmniejsza koszty energii i przyśpiesza proces utwardzania. Nowe rozwiązania spowodowały wzrastające zainteresowanie metodą CIPP w renowacji wodociągów – wskazywał.

dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio

Potwierdzeniem tych słów były dane przedstawione przez Michała Andrzejewskiego (Gamm-Bud sp. z o.o.) dotyczące wzrostu mocy lamp w ostatnich latach. Jeszcze w 2006 r. kształtowały się one na poziomie 400 W, dziś to aż 4000 W. Wśród obecnych tendencji jest też poddawanie renowacji metodą CIPP coraz większych kanałów. Nasze krajowe firmy są tu w czołówce. W ciągu ostatnich 12 lat średnice kanałów poddawanych renowacji „zwiększyły się” z 1200 mm do 1900 mm – wyliczał prelegent.

Michał Andrzejewski, Gamm-Bud sp. z o.o. / fot. Quality Studio Michał Andrzejewski, Gamm-Bud sp. z o.o. / fot. Quality Studio

„Żywym” dowodem trendów na rynku bezwykopowej renowacji z wykorzystaniem CIPP jest powiększająca się oferta firm produkujących rękawy. Podczas III Konferencji CIPP Technology Days uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z takimi nowinkami zarówno w teorii (wykłady), jak i praktyce (w części wystawienniczej przedstawiciele producentów chętnie prezentowali najnowsze rozwiązania w tym obszarze).

Od lewej: Jakub Kania, RELINEEUROPE AG; Rafał Chart, Insituform sp. z o.o.; Bernd-Jan Krasowski, KrasoTech GmbH / fot. Quality Studio Od lewej: Jakub Kania, RELINEEUROPE AG; Rafał Chart, Insituform sp. z o.o.; Bernd-Jan Krasowski, KrasoTech GmbH / fot. Quality Studio

I tak, Rafał Chart (Insituform sp. z o.o.) zapoznał słuchaczy z atutami, obszarami zastosowania, niuansami produkcji i historią systemu InsituMain™, który stanowi rozwinięcie technologii naprawy rurociągów ciśnieniowych stosowanych przez firmę od 1995 r.; Paweł Konopczyński (Gamm-Bud sp. z o.o.) – z urządzeniami i materiałami niezbędnymi do przeprowadzania napraw liniowych w technologii CIPP (od tak prozaicznych jak haki do otwierania studni, aż po bębny inwersyjne i urządzenia do utwardzania rękawów promieniowaniem UV); a Bernd-Jan Krasowski (KrasoTech GmbH) – z systemami do renowacji rurociągów ciśnieniowych zabudowanych w kontenerach.


Od lewej: Tim Hermes, HERMES Technologie; Paweł Konopczyński, Gamm-Bud sp. z o.o.; Jakub Kania, RELINEEUROPE AG / fot. Quality Studio Od lewej: Tim Hermes, HERMES Technologie; Paweł Konopczyński, Gamm-Bud sp. z o.o.; Jakub Kania, RELINEEUROPE AG / fot. Quality Studio

W obecnych czasach, kiedy transport kontenerów morskich w jakiekolwiek miejsce na Ziemi nie stanowi najmniejszego problemu, a czas ich przewiezienia jest coraz krótszy, należy stwierdzić, że świat dla renowacji rurociągów nie ma żadnych granic – mówił, dodając, że takie rozwiązanie w pełni uniezależnia firmy wykonawcze od konieczności posiadania własnych pojazdów do transportu kontenerów. Pozwala to na wykonywanie prac renowacyjnych w miejscach bardzo odległych od własnej siedziby – wyjaśniał.

Co jednak ważne, atuty ww. produktów zostały przedstawione na przykładzie konkretnych realizacji. Sylwester Szostak (RTi Poland sp. z o.o.) zastosowanie metody CIPP omówił na przykładzie m.in. remontu magistrali wodociągowej DN600 w Krakowie. Rękaw termoutwardzalny samonośny został wykorzystany przede wszystkim z powodu lokalizacji przewodu. Na terenie o nieuregulowanych służebnościach gruntowych nie było możliwości wymiany rurociągu metodą wykopową, ponadto konieczna była poprawa parametrów hydraulicznych bez zmiany średnicy.

Sylwester Szostak, RTi Poland sp. z o.o. / fot. Quality Studio Sylwester Szostak, RTi Poland sp. z o.o. / fot. Quality Studio

Również w Krakowie prace renowacyjne realizowała firma AARSLEFF sp. z o.o. Jej przedstawiciel, Paweł Nurzyński, skupił się w swoim wystąpieniu na zaletach rękawa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV, który został wykorzystany m.in. do modernizacji kanału DN300 na odcinku o długości blisko 4,3 km.

Paweł Nurzyński, AARSLEFF sp. z o.o. / fot. Quality Studio Paweł Nurzyński, AARSLEFF sp. z o.o. / fot. Quality Studio

O praktycznych przykładach zastosowania CIPP poza Polską mówili też zagraniczni goście – m.in. Tim Hermes (HERMES Technologie), który – na przykładzie renowacji studni kanalizacyjnych – odpowiedział na pytanie, jak dobrać odpowiedni materiał w celu osiągnięcia najlepszych parametrów oraz korzyści wynikających z przeprowadzenia renowacji.

Tim Hermes, HERMES Technologie / fot. Quality Studio Tim Hermes, HERMES Technologie / fot. Quality Studio

Z kolei Jakub Kania (RELINEEUROPE AG) mówił o doświadczeniach swojej firmy w renowacji przepustów pod autostradą E6 Oslo–Lillehammer. W realizacji prac w ekstremalnych warunkach (bagnisty teren, temperatura -20 stopni Celsjusza, zamrożone podłoże, konieczność transportowania rękawa na specjalnie zbudowanych do tego celu saniach) pomógł odpowiedni materiał (rękaw Alphaliner 1800H), charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i krótszym czasem utwardzania.

Duże zainteresowanie wzbudziła analiza rękawów wzmacnianych włóknem szklanym do napraw przewodów kanalizacyjnych ciśnieniowych i bezciśnieniowych, jaką przeprowadził Michał Milczarek, reprezentujący Mazur sp. z o.o. – spółkę należącą do BLEJKAN S.A. – Sponsora Platynowego CIPP Technology Days 2019. W odniesieniu do wad i zalet porównał on rękawy szklane utwardzane promieniowaniem UV wykonane w technologii nawojowej oraz w technologii składania.


Michał Milczarek, Mazur sp. z o.o. / fot. Quality Studio Michał Milczarek, Mazur sp. z o.o. / fot. Quality Studio

Doświadczenia inwestorów w stosowaniu metody CIPP

Głosy projektantów, producentów materiałów i wykonawców prac renowacyjnych uzupełniły prezentacje przygotowane przez inwestorów – przedstawicieli największych spółek wod-kan w Polsce. Nie był zaskoczeniem fakt, że metoda CIPP jest przez przedsiębiorstwa z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania czy Lublina chętnie wykorzystywana podczas renowacji przewodów, choć niemałą niespodzianką był zakres jej stosowania. Dla przykładu w Krakowie, w którym po technologię tę po raz pierwszy sięgnięto w 1996 r., CIPP w ostatnich latach jest absolutnym liderem w „rankingu” najczęściej wykorzystywanych metod bezwykopowej renowacji. Jak mówił reprezentujący Wodociągi Krakowskie Rafał Żelazny, tylko w 2017 r. posłużyła ona do renowacji 20 km kanałów, w roku ubiegłym – około 17 km. Dla porównania, udział innych metod, jak np. chemia budowlana, wykładziny bazaltowe czy panele GRP, kształtował się na bardzo niskim poziomie (kilkusetmetrowe odcinki przewodów).

Rafał Żelazny, MPWiK S.A. w Krakowie / fot. Quality Studio Rafał Żelazny, MPWiK S.A. w Krakowie / fot. Quality Studio

Także MPWiK w m.st. Warszawie metodę długiego rękawa podczas renowacji sieci kanalizacyjnej wykonuje od ponad 20 lat (od 1995 r.). O rosnącej popularności metody świadczą najlepiej liczby. W latach 1995–2004 CIPP wykorzystano w renowacji odcinków przewodów o łącznej długości „zaledwie” 4,6 km, podczas gdy w 2016 r. wartość ta przekroczyła 12 km, a w ostatnich dwóch latach – 14 km. W sumie od połowy lat 90. ub.w. technologia ta została użyta do renowacji fragmentów kanalizacji o łącznej długości ponad 127 km. Omawiając atuty technologii bezwykopowych na przykładzie renowacji kanału sanitarnego, Krzysztof Rutkowski z Warszawskich Wodociągów przedstawił wymowną kalkulację.

Przeanalizowaliśmy koszt naprawy 1 mb kanału metodą wykopową oraz naprawę tego samego kanału metodą bezwykopową. W pierwszym wypadku koszt renowacji wyniósł 16 778,09 zł, podczas gdy naprawa 1 mb metodą bezwykopową – 362,78 zł – wskazał.

Kazimierz Rutkowski, MPWiK w m.st. Warszawie S.A / fot. Quality Studio Kazimierz Rutkowski, MPWiK w m.st. Warszawie S.A / fot. Quality Studio

W tej części obrad mowa była także o błędach, jakie pojawiają się na kolejnych etapach realizacji prac z wykorzystaniem technologii CIPP. O procesie przygotowania takich zadań mówiła Anna Danek z poznańskiej spółki Aquanet SA, która już na początku swojego wystąpienia wysunęła tezę, że błędy popełniane na etapie tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego znacząco rzutują na realizację inwestycji. Wśród najczęstszych wymieniła m.in. brak wykwalifikowanych pracowników i wyspecjalizowanej w technologiach renowacyjnych kadry, natłok postępowań przetargowych oraz krótki termin aktualności promes.


Anna Danek, Aquanet SA / fot. Quality Studio Anna Danek, Aquanet SA / fot. Quality Studio

Wśród uczestników wydarzenia pojawiły się jednak głosy, że wiele takich błędów można uniknąć. Jednym z rozwiązań miałaby być renowacja przewodów siłami własnymi spółki wod-kan. O takim podejściu mówił Mirosław Cecuga (Sezam Instal sp.j.), zdaniem którego w przypadku instalowania rękawów przez spółki komunalne margines błędu jest zdecydowanie mniejszy niż wtedy, gdy zajmują się tym firmy wykonawcze.

Mirosław Cecuga, Firma Sezam Instal sp.j. / fot. Quality Studio Mirosław Cecuga, Firma Sezam Instal sp.j. / fot. Quality Studio

Technologię CIPP City Liner w Polsce stosują m.in. przedsiębiorstwa wod-kan z Wrocławia i Lublina. Ich przedstawiciele byli gośćmi III Konferencji CIPP Technology Days. Piotr Fura z Wrocławskich Wodociągów wśród zalet posiadania własnego systemu do renowacji wskazał m.in.: elastyczność w planowaniu i ustalaniu terminów renowacji czy możliwość szybkiej reakcji na ujawniające się stany awaryjne i potrzeby inwestora. Tylko w ub.r. technologię tę wykorzystano do renowacji ponad 3 km kanałów.

Piotr Fura, MPWiK S.A. we Wrocławiu / fot. Quality Studio Piotr Fura, MPWiK S.A. we Wrocławiu / fot. Quality Studio

Z kolei w Lublinie, o którym opowiadał Marcin Matyjaszek (MPWiK sp. z o.o. w Lublinie) w ciągu ostatnich 18 lat za pomocą posiadanej metody liniowej naprawiano w sumie blisko 50 km kanałów sanitarnych oraz 625 m kanałów deszczowych. Każdego roku technologia wykorzystywana jest do renowacji średnio 3 km przewodów, głównie sanitarnych.

Marcin Matyjaszek, MPWiK sp. z o.o. w Lublinie / fot. Quality Studio Marcin Matyjaszek, MPWiK sp. z o.o. w Lublinie / fot. Quality Studio

Dyskusje, relacje, atrakcje

O wszystkich poruszonych podczas prezentacji zagadnieniach uczestnicy konferencji mogli porozmawiać w ramach paneli dyskusyjnych. Zgodnie ze sprawdzoną już formułą organizowanych przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. konferencji, takie dyskusje zorganizowano po każdej sesji, dzięki czemu słuchacze mogli zadać pytania każdemu z występujących prelegentów i włączyć się w wywiązującą się niejednokrotnie polemikę.

Od lewej: dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska; dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska; Anna Danek, Aquanet SA; dr inż.   Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.; Kazimierz Rutkowski, MPWiK w m.st. Warszawie S.A.; Rafał Żelazny, MPWiK S.A. w Krakowie; Piotr Fura, MPWiK S.A. we Wrocławiu; dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio Od lewej: dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska; dr inż. Andrzej Kolonko, Politechnika Wrocławska; Anna Danek, Aquanet SA; dr inż. Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.; Kazimierz Rutkowski, MPWiK w m.st. Warszawie S.A.; Rafał Żelazny, MPWiK S.A. w Krakowie; Piotr Fura, MPWiK S.A. we Wrocławiu; dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska / fot. Quality Studio

Dobrym miejscem do rozmów była także strefa wystawiennicza. Na uczestników wydarzenia czekali tam przedstawiciele firm: AARSLEFF, Else Technical and Research Service, Sezam Instal, Gamm-Bud, HERMES Technologie, KrasoTech, Mazur, POliner, RTi Poland, ProKASRo Mechatronik GmbH, PPHU „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek sp.j. oraz Quality Studio – spółki należącej do Wydawnictwa INŻYNIERIA, oferującej usługi z zakresu pre-press, druku, web design, fotografii, a także realizacji oraz montażu filmów.

III Konferencja CIPP Technology Days – strefa wystawiennicza / fot. Quality Studio III Konferencja CIPP Technology Days – strefa wystawiennicza / fot. Quality Studio

CIPP Technology Days obejmuje także – zgodnie z hasłem Konferencji „Wiedza – Biznes – Atrakcje” – część nieoficjalną, na którą złożyły się m.in. konkursy organizowane samodzielnie i we współpracy ze sponsorami konferencji (BLEJKAN oraz RTi Poland), w których można było wygrać atrakcyjne nagrody.

Tomasz Łucek, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. / fot. Quality Studio Tomasz Łucek, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. / fot. Quality Studio

Na uczestników czekał również uroczysty bankiet, podczas którego Organizator zaprosił gości na występ artystyczny oraz zabawę przy dźwiękach muzyki. Dodatkową, nieplanowaną atrakcją, była spontaniczna licytacja, której przedmiotem był przejazd haubicą Goździk, zaoferowany przez wiceprezesa firmy AQUAREN sp. z o.o. sp.k. Marka Pilarka. Suma, którą zaproponował zwycięzca licytacji, zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Występ artystyczny podczas bankietu CIPP Technology Days 2019 / fot. Quality Studio Występ artystyczny podczas bankietu CIPP Technology Days 2019 / fot. Quality Studio

Dziękujemy wszystkim Partnerom, Patronom, Sponsorom oraz Prelegentom i Uczestnikom, bez których sukces wydarzenia nie byłby możliwy.

Już teraz zapraszamy na kolejną, czwartą edycję Konferencji, która odbędzie się w dniach 8–10 stycznia 2020 r., prawdopodobnie w Poznaniu. 

Do zobaczenia!

ZOBACZ FOTORELACJĘ Z III KONFERENCJI CIPP TECHNOLOGY DAYS

III Konferencja CIPP Technology Days w oku kamery

Przeczytaj także: II Konferencja CIPP Technology Days – renowacja wykładzinami (rękawami) utwardzanymi na miejscu

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!