• Zakopianka z tunelem ma 3 km długości
 • Do drążenia wykorzystano, po raz pierwszy w Polsce, metodę ADECO RS
 • Nad bezpieczeństwem czuwa centrum zarządzania tunelem

Zakopianka. Co trzeba jeszcze zrobić w ramach inwestycji tunelowej?

Do zakończenia pozostaje jeszcze droga serwisowa na wysokości portalu południowego.. Gotowe są już nasypy, a obecnie rozpoczynają się roboty związane z konstruowaniem kolejnych warstw nawierzchni. Poza tym kończy się wyposażanie przeniesionego domu pisarza Jalu Kurka.

W obu przypadkach planowany termin zakończenia prac to wakacje 2023 r. Konkretne terminy uzależnione są od czasu trwania kwestii formalnych związanych z odbiorami – powiedział nam Kacper Michna, specjalista ds. komunikacji społecznej w krakowskim oddziale GDDKiA.


Ostatni większy obiekt budowlany, który cały czas objęty jest robotami, to mur oporowy na portalu południowym. Zasadnicza konstrukcja muru jest zakończona, uzyskaliśmy dla niej wymagane pozwolenie na użytkowanie. Pozostały do wykonania bardzo pracochłonne roboty związane z oblicowaniem konstrukcji muru – dodał Kacper Michna.

Obecnie wykonywane jest zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych, a wkrótce rozpocznie się montaż systemu odwodnienia ściany. W kolejnym kroku zaplanowano betonowanie gzymsów z chodnikami serwisowymi na półkach muru.

Po ich zakończeniu mur zostanie przesłonięty konstrukcją przypominającą ekrany akustyczne. Roboty te są bardzo rozproszone i wymagają wielu drobnych, precyzyjnych prac ręcznych. Dlatego też musieliśmy przesunąć termin ich zakończenia na listopad – wyjaśnił.

Zakopianka. Jak budowano tunel?

Dwunawowy tunel jest głównym elementem długiego na 3 km odcinka Naprawa–Skomielna Biała drogi ekspresowej S7. Do drążenia wykorzystano, po raz pierwszy w Polsce, metodę ADECO RS (1920 m prawej i 1922,5 m lewej nitki; pozostałe części wykonano w wykopie). W ramach tej metody stosuje się m.in. młoty hydrauliczne na koparkach, dziobaki, wiertła, głowice skrawające czy materiały wybuchowe.

Zakopianka. Tunel w ciągu drogi ekspresowej S7

 • Województwo: małopolskie
 • Otwarcie: 2022 r. 
 • Długość: 2085 m
 • Liczba naw: 2
 • Wysokość – 4,7 m
 • Szerokość użytkowa – 14,9 m
 • Metoda: ADECO RS
 • Przeszkoda: Luboń Mały

Zakopianka. Tunel musi być bezpieczny

Między nawami jest 10 przejść ewakuacyjnych o szerokości 1,2 m, które wyposażono w specjalne drzwi zapewniające 120 minut odporności ogniowej. W tunelu jest też przejazd awaryjny dla służb ratunkowych, do tego co 86 m rozmieszczono punkty alarmowe,a co około 172 m zabudowano wnęki hydrantowe.

Nad bezpieczeństwem czuwa zlokalizowane na węźle Skomielna centrum zarządzania.

Zakopianka. Budowa tunelu w liczbach

 • Długość zużytych materiałów wybuchowych – 180 ton
 • Ilość urobku skalnego – 600 tys. m3
 • Ilość wykorzystanego betonu – 190 tys. m3
 • Ilość zużytej stali – 48 tys. ton

Przeczytaj także: Zakopianka. Droga S7 Kraków–Myślenice z tunelami [TABELA]