Partnerzy portalu

Inżynieria Bezwykopowa

Szanowni Państwo,

Kwartalnik "Inżynieria Bezwykopowa" poświęcony jest nowoczesnym i przyjaznym środowisku naturalnemu technologiom bezwykopowym, związanym z pokonywaniem naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych. Na łamach IB prezentujemy szeroko zagadnienia z zakresu inspekcji i renowacji sieci, horyzontalnych przewiertów kierunkowych, mikrotunelowania, a także sprzęt i materiały wykorzystywane w tych technologiach.
Radę Programową pisma stanowią uznane uniwersyteckie autorytety, nie tylko z Polski, ale i Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz PSTB (Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych). Grono osób, które współtworzą czasopismo "Inżynieria Bezwykopowa" oraz uczestniczą w pracach redakcyjnych to specjaliści z uczelni technicznych, firm konsultingowych, wykonawczych, dostawcy maszyn, rur, czy systemów renowacji.
Nakład periodyku wynosi minimum 7000 egzemplarzy i jest zwiększany o dodatkowe kilkaset sztuk w przypadku obecności naszego wydawnictwa na branżowych imprezach targowych.

 

Lista czytelników

Wykonawcy w technice przewiertu sterowanego

Wykonawcy w technice mikrotunelowania

Wykonawcy w technice przecisków

Wykonawcy inspekcji i renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych

Wykonawcy inspekcji sieci gazowych

Miejskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji

Zakłady Gazownicze 

Zakłady telekomunikacji TP S.A. 

Rejonowe Urzędy Telekomunikacji TP S.A. 

Producenci rur z tworzyw sztucznych, polimerobetonowych, stalowych

Producenci i dostawcy sprzętu do budowy rurociągów

Producenci i dostawcy sprzętu wiertniczego

Producenci i dostawcy akcesoriów wiertniczych

Biura projektowe:
     - komunalne
     - telekomunikacyjne
     - gazownicze

Urzędy miast

Urzędy powiatowe

Okręgowe Dyrekcje Dróg Publicznych

Wyższe uczelnie techniczne: wydziały Wiertnicze, Budowlane, Mechaniczne, Inżynierii Sanitarnej

Firmy doradcze działające w ramach technologii

Firmy leasingowe

Producenci i dostawcy sprzętu transportowego i ogólnobudowlanego

Urzędy centralne

 

 

Rada programowa:

Erez N. Allouche Ph.D. P.E.
Associate Director of Trenchless Technology Center
Louisiana Tech University
Gerard Arends MSc.
Associate Professor
Delft University of Technology
Professor Samuel Ariaratnam Ph.D., P.E.
ISTT Past Chairman, a Professor and Chair of the Construction Engineering Program
at Arizona State University
Mark A. Knight Ph.D. P. Eng.
Associate Professor
University of Waterloo
Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Karol Kuś
Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Professor Maria Anna Polak Ph.D. P. Eng.
Associate Chair for Undergraduate Studies
Department of Civil and Environmental Engineering
University of Waterloo
Professor C.D.F. Rogers Ph.D.
University of Birmingham
Janaka Ruwanpura Ph.D.
Associate Professor
Schulich School of Engineering University of Calgary
Professor Raymond L. Sterling Ph.D.
Director of Trenchless Technology Center
Louisiana Tech University

 

Recenzenci:

Dr inż. Tomasz Abel
Politechnika Wrocławska

Dr inż. Andrzej Kolonko
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Karol Kuś
Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Dr inż. Florian Grzegorz Piechurski
Politechnika Śląska Gliwice

Dr inż. Bogdan Przybyła
Politechnika Wrocławska

Dr inż. Karol Ryż
Akademia Górniczo-Hutnicza