Partnerzy portalu

GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele

Szanowni Państwo,

Kwartalnik "GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele" został poświęcony zagadnieniom z zakresu:

• budownictwa drogowego;
• budownictwa mostowego;
• budownictwa tunelowego;
• budownictwa komunikacyjnego;
• budownictwa hydrotechnicznego;
• głębokiego fundamentowania;
• wzmacniania gruntu;
• inżynierii morskiej;
• nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinie górnictwa i geoinżynierii.

Radę Programową magazynu stanowią uznane uniwersyteckie autorytety. Grono osób współtworzących pismo to specjaliści z firm konsultingowych, wykonawczych, a także pracownicy naukowi podejmujący powyższe zagadnienia.

"GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele" jest periodykiem stanowiącym źródło rzetelnej informacji, opisującym nowe inicjatywy oraz osiągnięcia technologii.

 

 Informacje dodatkowe:
- minimalny nakład to 7000 egzemplarzy, a baza adresowa ciągle jest rozbudowywana
- kwartalnik, oprócz standardowej wysyłki, rozdawany jest na różnego rodzaju imprezach (targi, konferencje, spotkania naukowe) zawiązanych tematycznie z czasopismem.

 

Lista czytelników:

Biura projektowe - komunikacyjne, budowlane, komunalne

Działy inwestycyjne urzędów miast i powiatów

Wyższe uczelnie techniczne - wydziały o profilach związanych z technologią

Firmy konsultingowe wyspecjalizowane w ramach technologii

Oddziały Inwestycji Infrastruktury

Rejonowe Dyrekcje Dróg Publicznych

Miejskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji

Deweloperzy

Spółdzielnie Budownictwa Mieszkaniowego

Zarządy Hipermarketów

Ośrodki Badawcze Dróg i Mostów

Instytucje Budownictwa Inżynieryjnego

Instytucje Rozwoju Miast

Instytucje Techniki Budowlanej

Instytucje Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonawcy w technice budowy i renowacji tuneli komunikacyjnych

Wykonawcy wielopoziomowych węzłów komunikacyjnych

Wykonawcy przejść podziemnych metodą górniczą

Wykonawcy w technice głębokiego fundamentowania

Wykonawcy specjalistycznego odwodnienia gruntów

Wykonawcy w technice pali wierconych i mikropali

Wykonawcy wzmacniania podłoża

Wykonawcy w technice przecisków i przewiertów

Wykonawcy zabezpieczeń głębokich wykopów, stabilizacji osuwisk

Wykonawcy inspekcji i renowacji sieci wodno - kanalizacyjnych

Wykonawcy budowy i utrzymania kopalń

Producenci i dostawcy sprzętu budownictwa komunikacyjnego

Producenci i dostawcy materiałów i sprzętu ogólnobudowlanego

Producenci i dostawcy specjalistycznego sprzętu technologii inżyniersko - budowlanych

Producenci i dostawcy sprzętu, akcesoriów, budowlanych usług specjalistycznych

Producenci i dostawcy maszyn i urządzeń górniczych

Producenci i dostawcy sprzętu transportowego

Urzędy centralne.

 

Rada Programowa:
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
Politechnika Warszawska
Dr inż. Jarosław Rybak
Politechnika Wrocławska
Dr inż. Karol Ryż
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Maciej Werno
Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Uniwersytet Zielonogórski

Recenzenci:
Dr inż. Irena Bagińska
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr inż. Monika Mitew-Czajewska
Politechnika Warszawska
Dr inż. Jarosław Rybak
Politechnika Wrocławska
Dr inż. Karol Ryż
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Uniwersytet Zielonogórski